Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.09.2018 Zarządzenie nr 250/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej, stanowiącej część działki nr 42/153 KM 29 o pow. 9,05 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 04.09.2018 Zarządzenie nr 249/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości niezabudowanej oraz zabudowanej, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 03.09.2018 Zarządzenie nr 248/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek w okresie od 1 października 2018 roku do 30 września 2020 roku. Szczegóły
Artykuł 03.09.2018 Zarządzenie nr 247/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 września 2018 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Realizacja usług asystencji osobistej na potrzeby osób niepełnosprawnych”. Szczegóły
Artykuł 03.09.2018 Zarządzenie nr 245/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej we Włocławku, oznaczonej jako: działka nr 4/37 Obręb Kawka o pow. 2,4376 ha, usytuowana przy ul. Wiklinowej, działka nr 4/40 Obręb Kawka o pow. 2,5461 ha, usytuowana przy ul. Wiklinowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargu. Szczegóły
Artykuł 03.09.2018 Zarządzenie nr 244/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej we Włocławku oznaczonej jako: działka nr 37/6 obręb Rózinowo o pow. 0,0473 ha, położona przy ul. Toruńskiej, działka nr 42 obręb Rózinowo o pow. 0,0058 ha, działka nr 44/4 obręb Rózinowo o pow. 0,0682 ha, położona przy ul. Toruńskiej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 03.09.2018 Zarządzenie nr 242/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 31.08.2018 Zarządzenie nr 243/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej, do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, na okres powyżej lat trzech. Szczegóły
Artykuł 31.08.2018 Zarządzenie nr 240/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 29.08.2018 Zarządzenie Nr 239/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 29.08.2018 Zarządzenie Nr 238/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Włocławek, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 27.08.2018 Zarządzenie Nr 236/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku Szczegóły
Artykuł 24.08.2018 Zarządzenie Nr 233/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości Szczegóły
Artykuł 23.08.2018 Zarządzenie Nr 232/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2018 rok. Szczegóły
Artykuł 23.08.2018 Zarządzenie Nr 231/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Bławatkowej, stanowiącej działkę nr 104/3 KM 7/2 o pow. 117,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły