Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.06.2018 Zarządzenie nr 155/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek w Gminie Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 18.06.2018 Zarządzenie nr 154/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Szczegóły
Artykuł 15.06.2018 Zarządzenie nr 153/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 czerwca 2018 r. zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Realizacja usług asystencji osobistej na potrzeby osób niepełnosprawnych.” Szczegóły
Artykuł 15.06.2018 Zarządzenie nr 152/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku, oznaczonej ewidencyjnie jako część działki nr 5/57 KM 43 o pow. 30,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 4 miesięcy w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 14.06.2018 Zarządzenie nr 151/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Realizacja usług asystencji osobistej na potrzeby osób niepełnosprawnych. Szczegóły
Artykuł 13.06.2018 Zarządzenie nr 150/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie mieszkańcom Włocławka gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Szczegóły
Artykuł 11.06.2018 Zarządzenie nr 149/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 07.06.2018 Zarządzenie nr 148/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów:Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włocławku, ul. Mickiewicza 6, 87-800 Włocławek; Dyrektora Zespołu Placówek nr 1 we Włocławku, ul. Mechaników 1, 87-800 Włocławek; Szczegóły
Artykuł 07.06.2018 Zarządzenie nr 147/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Włocławek na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 05.06.2018 Zarządzenie Nr 146/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 05 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji do oceny formalnej i merytorycznej wniosków o przyznanie Stypendium Prezydenta Miasta Włocławek w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół z terenu miasta Włocławek w 2018 roku Szczegóły
Artykuł 05.06.2018 Zarządzenie nr 145/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie organizacyjnym Środowiskowego Domu Samopomocy we Włocławku Szczegóły
Artykuł 01.06.2018 Zarządzenie nr 144/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu głosowania wyboru kandydata na stanowisko dyrektora szkoły/placówki prowadzonej przez Gminę Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 01.06.2018 Zarządzenie nr 143/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów włocławskich szkół i placówek. Szczegóły
Artykuł 01.06.2018 Zarządzenie nr 141/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 30.05.2018 Zarządzenie nr 140/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek Szczegóły