Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.05.2018 Zarządzenie nr 125/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Stanu Cywilnego Szczegóły
Artykuł 07.05.2018 Zarządzenie nr 124/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów : Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 14 we Włocławku, ul. Hutnicza 3a, 87-800 Włocławek;Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 17 we Włocławku, ul. Wronia 9a, 87-800 Włocławek;Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 25 we Włocławku, ul. Rajska 1, 87-800 Włocławek;Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 27 we Włocławku, ul. Cienista 20, 87-800 Włocławek;Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 35 we Włocławku, ul. 14 Pułku Piechoty 5, 87-800 Włocławek;Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 36 we Włocławku, ul. Wyspiańskiego 3, 87-800 Włocławek;Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 we Włocławku, ul. Cyganka 6/10, 87-800 Włocławek;Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 23 we Włocławku, ul. Wyspiańskiego 3, 87-800 Włocławek;Dyrektora Zespołu Szkół nr 4 we Włocławku, ul. Kaliska 108, 87-800 Włocławek;Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego we Włocławku, ul. Leśna 24, 87-800 Włocławek. Szczegóły
Artykuł 04.05.2018 Zarządzenie nr 123/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 02 maja 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Windykacji i Egzekucji Szczegóły
Artykuł 04.05.2018 Zarządzenie nr 122/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 02 maja 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Rozwoju Miasta Szczegóły
Artykuł 30.04.2018 Zarządzenie nr 121/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Włocławek zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018”. Szczegóły
Artykuł 30.04.2018 Zarządzenie nr 120/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 26.04.2018 Zarządzenie nr 119/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Zarządzenie nr 117/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 23.04.2018 Zarządzenie nr 116/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2018 roku. Szczegóły
Artykuł 20.04.2018 Zarządzenie nr 115/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Biura Zamówień Publicznych Szczegóły
Artykuł 19.04.2018 Zarządzenie nr 114/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Wienieckiej 37,stanowiącej część działki nr 6/4 KM 38 o pow. 47,80 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 19.04.2018 Zarządzenie nr 113/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Leśnej, stanowiącej część działki nr 4/17 oraz część działki nr 4/18 KM 123 o pow. 1.0180 ha, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 19.04.2018 Zarządzenie nr 112/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej, oznaczonej jako działka nr 161 (obręb Krzywa Góra) o pow. 367,00 m2 przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do wydzierżawienia do lat trzech. Szczegóły
Artykuł 19.04.2018 Zarządzenie nr 111/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Polnej 87, stanowiącej część działki nr 45/1 KM 86 o pow. 34,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 19.04.2018 Zarządzenie nr 110/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ul. Filtrowej, stanowiących część dz. nr 7/32 oraz 7/36 KM 74/1 o pow. 900,00 m2, przeznaczonych do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły