Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.04.2018 Zarządzenie nr 95/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 14 lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 Zarządzenie nr 94/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do sprawdzenia i zaopiniowania wniosków złożonych na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Włocławek w 2018 roku. Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 Zarządzenie nr 92/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej we Włocławku przy ulicy Fredry, oznaczonej jako działka nr 2/17 (Włocławek KM 74/2) o pow. 0,0053 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 Zarządzenie nr 91/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonej we Włocławku przy ulicy: Trzcinowej, oznaczonej jako działka nr 1/20 KM 71 o pow. 0,0612 ha; Trzcinowej, oznaczonej jako działka nr 1/19 KM 71 o pow. 0,0701 ha; Trzcinowej, oznaczonej jako działka nr 1/18 KM 71 o pow. 0,1052 ha; Trzcinowej, oznaczonej jako działka nr 1/17 KM 71 o pow. 0,1146 ha; Trzcinowej, oznaczonej jako działka: nr 1/21 KM 71 o pow. 0,0914 ha oraz działka nr 1/24 KM 71 o pow. 0,0057 ha; Trzcinowej, oznaczonej jako działka: nr 1/22 KM 71 o pow. 0,0842 ha oraz działka nr 1/25 KM 71o pow. 0,0072 ha; Szuwarowej, oznaczonej jako działka nr 1/23 KM 71 o pow. 0,0987 ha; stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 Zarządzenie nr 90/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony oraz czas nieoznaczony części nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 30.03.2018 Zarządzenie nr 80/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia rocznych sprawozdań za 2017 rok. Szczegóły
Artykuł 28.03.2018 Zarządzenie nr 88/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 28.03.2018 Zarządzenie nr 87/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 28.03.2018 Zarządzenie nr 86/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 28.03.2018 Zarządzenie nr 85/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Dobrzyńskiej 102 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 28.03.2018 Zarządzenie nr 84/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Warszawskiej, stanowiącej część działki nr 218/11 KM 52 o pow. 11,25 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 28.03.2018 Zarządzenie nr 83/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej 66-68, część działki nr 4/6 KM 29 o pow. 35,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 28.03.2018 Zarządzenie nr 82/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Wiślanej 1, stanowiącej część dz. nr 32 KM 46 o pow. 22,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 28.03.2018 Zarządzenie nr 81/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Piaski, część działki nr 10/2 KM 110 o pow. 84,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 26.03.2018 Zarządzenie nr 79/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie: wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 1 na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły