Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.11.2017 Zarządzenie nr 288/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Szczegóły
Artykuł 14.11.2017 Zarządzenie nr 287/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku Szczegóły
Artykuł 13.11.2017 Zarządzenie nr 286/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 09.11.2017 Zarządzenie nr 285/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej realizowanego przez Gminę Miasto Włocławek na prawach powiatu w roku 2018 w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Szczegóły
Artykuł 09.11.2017 Zarządzenie nr 284/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu wolnych lokali użytkowych oraz opłat za najem powierzchni pod reklamy na nieruchomościach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 08.11.2017 Zarządzenie nr 283/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 08.11.2017 Zarządzenie nr 282/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad realizacji Programu „Włocławska Karta Dużej Rodziny” Szczegóły
Artykuł 03.11.2017 Zarządzenie nr 281/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 31.10.2017 Zarządzenie nr 278/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 31.10.2017 Zarządzenie nr 280/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 30.10.2017 Zarządzenie nr 279/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 27.10.2017 Zarządzenie nr 276/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 26.10.2017 Zarządzenie nr 277/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 października 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 25.10.2017 Zarządzenie nr 275/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 25.10.2017 Zarządzenie nr 274/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego ograniczonego w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek Szczegóły