Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.10.2017 Zarządzenie nr 273/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 października 2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 189/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu wsparcia projektów lokalnych realizowanych na obszarze rewitalizacji w Mieście Włocławek zmienione Zarządzeniem nr 231/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2017 r. Szczegóły
Artykuł 18.10.2017 Zarządzenie nr 272/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 października 2017 r. w sprawie dodatkowego otwartego naboru kandydatów na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku Szczegóły
Artykuł 17.10.2017 Zarządzenie nr 271/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 października 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 13.10.2017 Zarządzenie nr 270/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018”. Szczegóły
Artykuł 11.10.2017 Zarządzenie nr 269/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 października 2017 r. w sprawie opracowania planów przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 06.10.2017 Zarządzenie nr 268/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 października 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert i wyboru realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia, zamieszkałych na terenie miasta Włocławek” w 2017 r. Szczegóły
Artykuł 05.10.2017 Zarządzenie nr 267/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę w Urzędzie Miasta Włocławek w 2017 r. Szczegóły
Artykuł 05.10.2017 Zarządzenie nr 266/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Schroniska dla Zwierząt we Włocławku Szczegóły
Artykuł 04.10.2017 Zarządzenie nr 265/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia dodatkowego otwartego uzupełniającego naboru kandydatów na członka Włocławskiej Rady Seniorów. Szczegóły
Artykuł 04.10.2017 Zarządzenie nr 261/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 03.10.2017 Zarządzenie nr 264/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 października 2017 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 02.10.2017 Zarządzenie nr 263/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku Szczegóły
Artykuł 02.10.2017 Zarządzenie nr 262/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej środka trwałego będącego majątkiem Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 29.09.2017 Zarządzenie nr 259/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 29.09.2017 Zarządzenie nr 260/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 września 2017 r. w sprawie powołania zespołu konsultacyjnego Szczegóły