Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 31.07.2017 Zarządzenie nr 198/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Żelazne Wody 76, część działki nr 128 KM 106 o pow. 15,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 31.07.2017 Zarządzenie nr 197/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Płockiej, stanowiącej część dz. nr. 11/64 KM 94 o pow. 200,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 31.07.2017 Zarządzenie nr 196/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 27.07.2017 Zarządzenie nr 195/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej – działki ewidencyjnej nr 1/246 o powierzchni 0,0097 ha w obrębie Włocławek KM 75, położonej we Włocławku przy ul. Kaliskiej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Szczegóły
Artykuł 27.07.2017 Zarządzenie nr 194/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Nr 64/2017 Wojewody Kujawsko –Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2017r. Szczegóły
Artykuł 27.07.2017 Zarządzenie nr 193/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej we Włocławku przy ulicy Zbiegniewskiej 67, oznaczonej jako działka: nr 166/114 KM 69 o pow. 0,0002 ha, nr 166/118 KM 69 o pow. 0.0037 ha, nr 171/21 KM 69 o pow. 0.0025 ha, nr 171/22 KM 69 o pow. 0.0001 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 27.07.2017 Zarządzenie nr 192/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej we Włocławku przy ul. Jeżynowej 65, oznaczonej jako działka nr 27 KM 5 o pow. 0.0190 ha Szczegóły
Artykuł 25.07.2017 Zarządzenie nr 191/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora II części programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) Miasta Włocławek” w 2017 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania w przedmiotowym zakresie Szczegóły
Artykuł 24.07.2017 Zarządzenie nr 190/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Szpitalnej 1b, stanowiącej część dz. nr. 15/12 KM 35 o pow. 25,00 m2 , przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 21.07.2017 Zarządzenie nr 189/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu wsparcia projektów lokalnych realizowanych na obszarze rewitalizacji w Mieście Włocławek Szczegóły
Artykuł 20.07.2017 Zarządzenie nr 188/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej we Włocławku, przy ul. Fredry, oznaczonej jako działka: nr 2/18 KM 74/2 o pow. 0.0205 ha oraz nr 3/9 KM 74/2 o pow. 0.0257 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargu. Szczegóły
Artykuł 20.07.2017 Zarządzenie nr 187/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej, oznaczonej jako działka nr 42/157 KM 29 o pow. 0.0162 ha Szczegóły
Artykuł 20.07.2017 Zarządzenie nr 186/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych we Włocławku, oznaczonych jako: działka nr 4/55 Obręb Kawka o pow. 0.5000 ha, działka nr 4/47 Obręb Kawka o pow. 0.4000 ha, usytuowana przy ul. Kawka, działka nr 4/57 Obręb Kawka o pow. 0.4928 ha, usytuowana przy ul. Zalesie, działka nr 4/58 Obręb Kawka o pow. 0.9072 ha, usytuowana przy ul. Zalesie, działka nr 4/59 Obręb Kawka o pow. 0.5000 ha, usytuowana przy ul. Zalesie, działka nr 4/60 Obręb Kawka o pow. 0.9850 ha, usytuowana przy ul. Zalesie, działka nr 4/52 Obręb Kawka o pow. 1.4658 ha, usytuowana przy ul. Zbożowej, działka nr 4/53 Obręb Kawka o pow. 0.2500 ha,usytuowana przy ul. Zbożowej, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży, w drodze przetargu. Szczegóły
Artykuł 19.07.2017 Zarządzenie nr 185/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 17.07.2017 Zarządzenie nr 184/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego w sprawie wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości niezabudowanych, z przeznaczeniem jako teren dojazdu, dojścia, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły