Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 26.04.2017 Zarządzenie nr 94/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 26.04.2017 Zarządzenie nr 93/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego w sprawie wydzierżawienia na czas nieoznaczony nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 26.04.2017 Zarządzenie nr 92/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 26.04.2017 Zarządzenie nr 91/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku: oznaczonej geodezyjnie jako część dz. nr. 5/57 KM 43 o pow. 18,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 4 miesięcy w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 26.04.2017 Zarządzenie nr 90/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku: oznaczonej geodezyjnie jako część dz. nr. 5/57 KM 43 o pow. 23,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 4 miesięcy w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 26.04.2017 Zarządzenie nr 89/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku: oznaczonej geodezyjnie jako część dz. nr. 5/57 KM 43 o pow. 30,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 4 miesięcy w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 26.04.2017 Zarządzenie nr 88/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy: ul. Kaliskiej 91 d, działka nr 10/35 KM 74/2 o pow. 99,00 m2,ul. Barska 24, część działki nr 48/2 KM 86 o pow. 40,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 26.04.2017 Zarządzenie nr 87/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: Bulwary Marszałka Piłsudskiego 5A, stanowiącej część dz. nr. 87/2 KM 47 o pow. 250,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na okres pięciu miesięcy w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 26.04.2017 Zarządzenie nr 86/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Kapitulnej (Gajowej), działka nr 1/13 KM 67 o pow. 30,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 24.04.2017 Zarządzenie nr 84/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 kwietnia 2017 r w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2017 roku. Szczegóły
Artykuł 24.04.2017 Zarządzenie nr 82/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 kwietnia 2017 r w sprawie regulaminu głosowania wyboru kandydata na stanowisko dyrektora szkoły/placówki prowadzonej przez Gminę Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 18.04.2017 Zarządzenie nr 81/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 kwietnia 2017 r w sprawie ogłoszenia uzupełniającego naboru kandydatów na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku Szczegóły
Artykuł 18.04.2017 Zarządzenie nr 80/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 kwietnia 2017 r w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1 na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Szczegóły
Artykuł 14.04.2017 Zarządzenie nr 79/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 kwietnia 2017 r zmieniające zarządzenie nr 314/2015 w sprawie powołania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku Szczegóły
Artykuł 13.04.2017 Zarządzenie nr 78/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 kwietnia 2017 r w sprawie powołania komisji konkursowych, w celu przeprowadzenia konkursu na wyłonienie kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek. Szczegóły