Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.01.2020 Zarządzenie nr 9/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu najmu wolnych lokali użytkowych oraz opłat za najem powierzchni pod reklamy na nieruchomościach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 09.01.2020 Zarządzenie nr 7/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 08.01.2020 Zarządzenie nr 6/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2020 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 08.01.2020 Zarządzenie nr 5/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania gminy polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w roku 2020, przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej Szczegóły
Artykuł 07.01.2020 Zarządzenie nr 533/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 07.01.2020 Zarządzenie nr 4/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1/203 o powierzchni 0,0044 ha w obrębie Włocławek KM 58, położonej we Włocławku przy ul. Borowskiej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 03.01.2020 Zarządzenie nr 2/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego dotyczącego wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 03.01.2020 Zarządzenie nr 1/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 02.01.2020 Zarządzenie nr 532/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie etatyzacji w Urzędzie Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 31.12.2019 Zarządzenie nr 531/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 4/7 o powierzchni 0,0265 ha w obrębie 1162 Włocławek KM 116/2, położonej we Włocławku przy Alei Kazimierza Wielkiego, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Szczegóły
Artykuł 31.12.2019 Zarządzenie nr 530/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2/30 o powierzchni 0,0278 ha w obrębie 1150 Włocławek KM 115, położonej we Włocławku przy ul. Grondy 20, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej Szczegóły
Artykuł 31.12.2019 Zarządzenie nr 525/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 31.12.2019 Zarządzenie nr 522/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 31.12.2019 Zarządzenie nr 529/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Zbiegniewskiej 18, stanowiącej część dz. nr 40/7 (Włocławek KM 73) o pow. 43,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 31.12.2019 Zarządzenie nr 528/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Planty, działka nr 116/16 (Włocławek KM 55) o pow. 30,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły