Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.12.2016 Zarządzenie nr 351/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia dodatkowego otwartego uzupełniającego naboru kandydatów na członka Włocławskiej Rady Seniorów. Szczegóły
Artykuł 02.12.2016 Zarządzenie nr 350/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 30.11.2016 Zarządzenie nr 349/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2016 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania gminy polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w roku 2017, przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej Szczegóły
Artykuł 30.11.2016 Zarządzenie nr 348/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2016 r w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 30.11.2016 Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasto Włocławek w roku 2017 z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej – „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego” Szczegóły
Artykuł 30.11.2016 Zarządzenie nr 347/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2016 r w sprawie ustanowienia zasad zwrotu za zakup biletów komunikacji miejskiej z ulgą 40 % Szczegóły
Artykuł 29.11.2016 Zarządzenie nr 346/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 listopada 2016 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2017 w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Szczegóły
Artykuł 28.11.2016 Zarządzenie nr 345/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 listopada 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: Żytniej 98, stanowiącej część dz. nr. 37 KM 86 o pow. 15,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 28.11.2016 Zarządzenie nr 344/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 listopada 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Zielnej 25a, stanowiącej dz. nr. 13 KM 112/2 o pow. 618,00 m2, Zielnej 25a, stanowiącej dz. nr. 14 KM 112/2 o pow. 638,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 24.11.2016 Zarządzenie nr 343/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 listopada 2016 r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego w sprawie wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 24.11.2016 Zarządzenie nr 342/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 listopada 2016 r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej oraz niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 24.11.2016 Zarządzenie nr 341/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 listopada 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul.Wienieckiej, stanowiącej działkę nr 13/21 KM 33 o pow. 3957,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 23.11.2016 Zarządzenie nr 340/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 listopada 2016 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, na terenie miasta Włocławek, w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Szczegóły
Artykuł 23.11.2016 Zarządzenie nr 339/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu ich zamieszkania, na terenie miasta Włocławek, w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Szczegóły
Artykuł 23.11.2016 Zarządzenie nr 338/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Włocławek Szczegóły