Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 26.10.2016 Zarządzenie nr 307/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej we Włocławku przy ul. Krzywa Góra, oznaczonej jako działka nr 230 KM 2 ( Obręb Krzywa Góra) o pow. 94,00 m2 przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do wydzierżawienia do lat trzech. Szczegóły
Artykuł 26.10.2016 Zarządzenie nr 305/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 26.10.2016 Zarządzenie nr 303/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia dodatkowego otwartego uzupełniającego naboru kandydatów na członka Włocławskiej Rady Seniorów. Szczegóły
Artykuł 26.10.2016 Zarządzenie nr 304/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia lokali, w których będą usytuowane na terenie miasta Włocławek punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu udzielania w nich nieodpłatnej pomocy prawnej. Szczegóły
Artykuł 26.10.2016 Zarządzenie nr 306/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 października 2016 r.w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 13 lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
Artykuł 25.10.2016 Zarządzenie nr 301/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 24.10.2016 Zarządzenie nr 302/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 października 2016 r. w w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do niezabudowanej nieruchomości położonej we Włocławku przy ulicy Drzewnej 18, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 93 o pow. 0,0612 ha (Włocławek KM 08 Michelin). Szczegóły
Artykuł 24.10.2016 Zarządzenie nr 300/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości jednostkowej stawki dotacji dla uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół i placówek publicznych i niepublicznych Szczegóły
Artykuł 18.10.2016 Zarządzenie nr 299/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 października 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania rekomendacji projektu Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasto Włocławek na lata 2017-2021. Szczegóły
Artykuł 18.10.2016 Zarządzenie nr 298/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Moniuszki 3-19,stanowiącej część działki nr 9/2 KM 68 o pow. 78,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 18.10.2016 Zarządzenie nr 297/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Żwirki i Wigury, stanowiącej część dz. nr. 116 KM 57 o pow. 150,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 18.10.2016 Zarządzenie nr 296/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy: ul. Żwirowej, oznaczonej jako dz. nr. 42/131 KM 29 o pow. 81,00 m2, Żwirowej, oznaczonej jako dz. nr. 42/132 KM 29 o pow. 60,00 m2, ul. Żwirowej, oznaczonej jako dz. nr. 42/133 KM 29 o pow. 277,00 m2 przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 18.10.2016 Zarządzenie nr 295/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Traugutta 8-10, stanowiącej część dz. nr. 80/17 KM 51 o pow. 19,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 18.10.2016 Zarządzenie nr 294/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego w sprawie wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 18.10.2016 Zarządzenie nr 293/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 października 2016 r. w sprawie ustalenia procedury likwidacyjnej Miejskiego Zespołu Obsługi Przedszkoli we Włocławku Szczegóły