Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 28.09.2016 Zarządzenie nr 276/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 września 2016 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 27.09.2016 Zarządzenie nr 275/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 września 2016 r. w sprawie powołania zespołu konsultacyjnego Szczegóły
Artykuł 27.09.2016 Zarządzenie nr 274/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 września 2016 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości, położonej we Włocławku przy ulicy Korczaka, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 82/2 o pow. 0,0406 ha (Włocławek KM 72/1). Szczegóły
Artykuł 23.09.2016 Zarządzenie nr 273/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji d/s Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 22.09.2016 Zarządzenie nr 272/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Płockiej, oznaczonej jako działka nr 11/64 KM 94 o pow. 275,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 22.09.2016 Zarządzenie nr 271/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Dziewińskiej 23, stanowiącej część działki nr 123/2 KM 77 o pow. 40,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 22.09.2016 Zarządzenie nr 270/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: Al. Chopina 36, stanowiącej część dz. nr. 71/98 KM 51 o pow. 28,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 22.09.2016 Zarządzenie nr 269/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Włocławek, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Włocławek położonej we wsi Pińczata, oznaczonej jako część działki nr 70 o pow. 15,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 21.09.2016 Zarządzenie nr 268/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej we Włocławku przy ulicy Budowlanych 1D, oznaczonej jako działka nr 11/21 KM 33 o pow. 0.0083 ha, przeznaczonej do sprzedaży, na rzecz użytkownika wieczystego. Szczegóły
Artykuł 21.09.2016 Zarządzenie nr 267/2016 Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej z dnia 21 września 2016 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy ulicy Kaletniczej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 27/1o powierzchni 0,0800 ha (Obręb 2140 Włocławek KM 14), przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych. Szczegóły
Artykuł 21.09.2016 Zarządzenie nr 266/2016 Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej z dnia 21 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy ulicy Skrajnej, oznaczonej jako działki ewidencyjne: nr 27/9 o powierzchni 0,0012 ha i nr 74/8 o powierzchni 0,0791 ha (Obręb 2130 Włocławek KM 13), przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych. Szczegóły
Artykuł 21.09.2016 Zarządzenie nr 265/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 września 2016 r zmieniające zarządzenie w sprawie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro Szczegóły
Artykuł 20.09.2016 Zarządzenie nr 264/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 września 2016 r w sprawie przyznania pracodawcom tytułu „Ambasador Szkolnictwa Zawodowego” Szczegóły
Artykuł 20.09.2016 Zarządzenie nr 263/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 września 2016 r w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości, położonej we Włocławku przy ulicy: Chłodnej 29/33, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 121/4 o pow. 0,0219 ha i Chłodnej, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 121/7 o pow. 0,0023 ha oraz Chłodnej, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 140/1 o pow. 0,0012 ha o łącznej pow. 0,0254 ha (Włocławek KM 42). Szczegóły
Artykuł 16.09.2016 Zarządzenie nr 262/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 września 2016 r w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły