Zawiadomienie poprzez publiczne obwieszczenie – Art. 49 KPA

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.10.2019 Decyzja Prezydenta Miasta Włocławek Nr 364/19 z dnia 04.10.2019r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na nadbudowę istniejącego budynku mieszkalnego wraz ze zmianą konstrukcji dachu, na terenie działki nr 102/5 obręb Włocławek KM 81 przy ulicy Okrzei 22 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 02.09.2019 Decyzja Prezydenta Miasta Włocławek Nr 306/19 z dnia 02.09.2019r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną , na terenie działki nr 81 obręb Włocławek KM 47 przy ulicy Stodólnej 54 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 09.08.2019 Dotyczy sprawy UA.AB.6740.371.2019, zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym Szczegóły
Artykuł 06.08.2019 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków Delegatura we Włocławku ul. Łęgska 42 87-800 Włocławek Szczegóły
Artykuł 06.08.2019 Prezydent Miasta Włocławek informuje, że Gmina Miasto Włocławek ma zamiar użyć nieruchomość położoną we Włocławku przy Al. Kazimierza Wielkiego oznaczoną jako działka nr 3/51 (Włocławek KM 114) o pow. 1,8550 ha Szczegóły
Artykuł 06.08.2019 Prezydent Miasta Włocławek informuje, że Gmina Miasto Włocławek ma zamiar użyć nieruchomość położoną we Włocławku przy Al. Kazimierza Wielkiego Szczegóły
Artykuł 06.08.2019 Prezydent Miasta Włocławek informuje, że Gmina Miasto Włocławek ma zamiar użyć nieruchomość położoną we Włocławku przy ulicy: Myśliwskiej, Papieżka Szczegóły
Artykuł 27.03.2019 Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia stron o zebranych materiałach ul. Żytnia 49 Szczegóły
Artykuł 27.03.2019 Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia stron o zebranych materiałach ul. Żytnia 53 Szczegóły
Artykuł 28.12.2018 Decyzja Prezydenta Miasta Włocławek Nr 60/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. (znak: UA.WZ.6730.56.2018) o warunkach zabudowy na zmianę sposobu użytkowania lokalu usługowego A19 na lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr A na terenie dz. nr 15 obręb Włocławek KM 38 położonej przy ul. Rysiej 4A we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 14.12.2018 Zawiadomienia Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14.12.2018 r. (znak: UA.WZ.6730.56.2018) o możliwości zapoznania się przez strony z zebranym materiałem dowodowym w prowadzonym postępowaniu na wniosek „MAJSTER ATLAS KUJAWY” P. Świec Sp. J. reprezentowanej przez Panią Ewelinę Grzelakowską w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania lokalu usługowe A19 na lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr A na terenie dz. nr 15 obręb Włocławek KM 38 położonej przy ul. Rysiej 4A we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 12.12.2018 Decyzja Prezydenta Miasta Włocławek Nr 446/18 z dnia 12 grudnia 2018r. (znak: UA.AB.6740.592.2018) zatwierdzająca projektu budowlanego i udzielająca Spółdzielni Mieszkaniowej Zazamcze pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze, 20 miejsc postojowych oraz rozbiórkę dwóch budynków , na terenie działek nr 116/123, 116/124, 116/125, 116/148 i 116/92 obręb Włocławek KM 32 położonych przy ul. Sielskiej 8, 8a i 6 i ul. Promiennej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 06.12.2018 Decyzja Prezydenta Miasta Włocławek Nr 58/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. (znak: UA.WZ.6730.54.2018) o warunkach zabudowy na zmianę sposobu użytkowania budynku handlowo-usługowego na żłobek – „Klub dziecięcy Zenitek” na terenie dz. nr 50/10, 50/29 obręb Włocławek KM 76 położonych przy ul. Gałczyńskiego 13/15 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 27.11.2018 Prezydenta Miasta Włocławek, w dniu 27 listopada 2018 r. została wydana decyzja Nr 432/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Żytniej, obejmującej pełną infrastrukturę drogową w ramach zadania: „Budowa ulicy Żytniej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, na terenie dz. nr 61, 29, 65/2, 25/12, 26, 20/1, 21, 25/7 obręb Włocławek KM 105 oraz dz. nr 33, 25/1, 24/2, 23/2, 35, 24/4, 23/11, 23/12 obręb Włocławek KM 111/1 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Zawiadomienie Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26.11. 2018 r. (znak: UA.WZ.6730.54.2018) informującego o możliwości zapoznania się przez strony z zebranym materiałem dowodowym w prowadzonym postępowaniu na wniosek Centrum Edukacji i Kultury „ZENIT” Ryszard Girczyc w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku handlowo-usługowego na żłobek – „Klub dziecięcy Zenitek” na terenie dz. nr 50/10, 50/29 obręb Włocławek KM 76 położonych przy ul. Gałczyńskiego 13/15 we Włocławku. Szczegóły