Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany (152/dec/2019)

  • Nr karty/rok 152/dec/2019
  • Rodzaj dokumentu Decyzje (152/dec/2019)
  • Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi, wód
  • Nazwa dokumentu Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany (152/dec/2019)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja zmieniająca decyzję Prezydenta Miasta Włocławek Nr 309/17 z dnia 12 września 2017 r. (znak: UA.AB.6740.246.2017) oraz zatwierdzająca projekt budowlany zamienny na zadanie: budowa budynku usługowego „TARTAR” (kat. XVII) – spopielarni szczątków ludzkich wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami wod. - kan., elementami infrastruktury technicznej (w tym 16 miejscami postojowymi, zjazdem z ulicy Komunalnej), ośmioma zbiornikami podziemnymi o pojemności 4,85 m3 każdy, wewnętrzną instalacją gazową, na terenie działek nr 4/4, 4/9, 4/11 i 4/12 obręb Włocławek KM 108 przy ulicy Cmentarnej 12 we Włocławku.
  • Obszar, którego dokument dotyczy WOJEWÓDZTWO: KUJAWSKO – POMORSKIE, MIASTO NA PRAWACH POWIATU: WŁOCŁAWEK
  • Znak sprawy UA.AB.6740.101.2019 , D-278/19
  • Dokument wytworzył Pan Michał Pluciński prowadzący działalność pod nazwą Z.P.U. „TARTAR” Michał Pluciński reprezentowany przez Pana Pawła Wasielewskiego
  • Data dokumentu 13.08.2019
  • Dokument zatwierdził Prezydent Miasta Włocławek - z up. Jolanta Stańczak Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta Włocławek plac Zielony Rynek 11/13 we Włocławku tel.: +48 54 414 40 00 e-mail: poczta@um.wloclawek.pl
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 52/wnio/2019
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 13.08.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian