Deklaracje podatkowe

Deklaracja na podatek od nieruchomości na rok 2019

Deklaracja na podatek od nieruchomości na rok 2018

Deklaracja na podatek rolny na rok 2018

Deklaracja na podatek leśny na rok 2018

Deklaracja na podatek od środków transportowych

Uchwała nr III/11/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Wysokość stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 określa
Uchwała Rady Miasta Włocławek nr XXV/122/2016 z dnia 24 października 2016 roku

Wysokość stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 określa
Uchwała Rady Miasta Włocławek nr XXXVI/173/2017 z dnia 27 listopada 2017 roku

Uchwała nr III/10/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Informacje

Rejestr zmian