Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Polityki mobilności dla miasta Włocławek do roku 2030″

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian