Ogłoszenie W związku z planowaną aktualizacją Strategii rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji dla miasta Włocławek oraz obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie

Ogłoszenie

W związku z planowaną aktualizacją Strategii rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji dla miasta Włocławek oraz obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie

na podstawie Trybu i zasad naboru projektów zawartych w ww. dokumencie ogłasza się  nabór projektów na listę podstawową i rezerwową w zakresie:

PI 4 c – wspieranie efektywności energetycznej, 4e – promowanie strategii niskoemisyjnych  oraz 6b – inwestowanie w sektor gospodarki wodnej.

Fiszki projektowe należy przesłać do dnia 5 grudnia 2016 r. drogą elektroniczną

bądź dostarczyć do siedziby urzędu gminy OSI Włocławka właściwej dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy, tj.Gminy Miasta Włocławek, Gminy Włocławek, Miasta Kowal, Gminy Kowal, Gminy Brześć Kujawski, Gminy Lubanie, Gminy Choceń oraz Gminy Fabianki.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian