Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy, przebudowy budynku i zmiany sposobu użytkowania na Centrum Rewitalizacji we Włocławku przy ul. 3 Maja 18” w ramach projektu pn. „Śródmieście na drodze do zmian – opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka”

  • Status zamówienia Rozstrzygnięty
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający Gmina Miasto Włocławek
  • Tryb zamówienia publicznego Konkurs
  • Finansowanie Planowane dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
  • Data ogłoszenia 14.06.2017
  • Data składania ofert 29.06.2017
  • Godzina składania ofert 15:00
  • Data otwarcia ofert 29.06.2017
  • Godzina otwarcia ofert 15:15
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Miasta Włocławek Zielony Rynek 11/13 87-800 Włocławek Biuro Obsługi Mieszkańców - stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej Prezydenta Miasta Włocławek.
  • Numer UZP/TED 96841-2017
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian