Otwarty konkursu ofert nr 2 na udzielanie mieszkańcom Włocławka gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz powołania Komisji Konkursowej.

Zarządzenie nr 308/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert nr 2 na udzielanie mieszkańcom Włocławka gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz powołania Komisji Konkursowej.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian