Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.03.2020 Prezydent Miasta Włocławek odwołuje pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Chmielnej, oznaczonej jako działka nr 65/25 (Włocławek KM 51) o pow. 0,0064 ha, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WL1W / 00007709 / 4. Szczegóły
Artykuł 27.03.2020 Uprzejmie informuję, iż w dniu 30 marca 2020 r. odbędą się obrady XXI sesji Rady Miasta Włocławek, zwołanej w trybie zwykłym. Szczegóły
Artykuł 27.03.2020 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych i chorych na cukrzycę typ I i II” oferta złożona przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejskie we Włocławku Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.03.2020 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (24/dec/2020) Szczegóły
Artykuł 27.03.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Arentowicza 5. Szczegóły
Artykuł 26.03.2020 Odwołanie posiedzeń Komisji Stałych Rady Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 26.03.2020 Odwołanie obrad XXI sesji Rady Miasta we Włocławku Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.03.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (23/dec/2020) Szczegóły
Artykuł 26.03.2020 Prezydent Miasta Włocławek odwołuje I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ulicy : – ul. Mielęcińskiej 3,ul. Reymonta 28a Szczegóły
Artykuł 25.03.2020 Zarządzenie Nr 131/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie określenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Miasta Włocławek w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID 19. Szczegóły
Artykuł 25.03.2020 Prezydent Miasta Włocławek ogłasza przedłużenie terminu naboru wniosków o zawarcie umowy najmu mieszkań położonych we Włocławku przy ul. Celulozowej Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 25.03.2020 Inspektor ds. ewidencji księgowej w Wydziale Finansów – Referat Rachunkowości Budżetowej Urzędu Szczegóły
Artykuł 24.03.2020 Zarządzenie Nr 130/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie ofert nr 1 na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Szczegóły
Artykuł 24.03.2020 Zarządzenie nr 129/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 24.03.2020 Podinspektor do spraw rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji Szczegóły
« 1 2 3 4 593 594 »