Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 10.10.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (178/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.10.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (177/wnio/2019) Szczegóły
Artykuł 10.10.2019 Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 135 „Łoś” we Włocławku w sezonie 2019/2020 na terenie obwodu łowieckiego nr. 234 Szczegóły
Artykuł 10.10.2019 Dowóz osób w dniu wyborów Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.10.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (178/dec/2019) Szczegóły
Artykuł 10.10.2019 Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej polegającej na zmianie sposobu zasilania linii kablowej, na terenie działek nr 71, 88, 162/11 obręb Włocławek KM 81 oraz działka nr 212 obręb Włocławek KM 52 przy ul. Ciasna, Wolność we Włocławku Szczegóły
Artykuł 10.10.2019 Zarządzenie nr 419/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 października 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 10.10.2019 Zarządzenie nr 418/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 października 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.10.2019 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (177/dec/2019) Szczegóły
Artykuł 10.10.2019 Zawiadomienie – Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wymiana urządzeń obróbki cieplnej linii patentowniczo – cynkowniczej L13 wraz z dostosowaniem fundamentów oraz podłączeniem instalacji gazowej na terenie działki 30/20, obręb Włocławek KM 113 przy ul. Polnej we Włocławku” Szczegóły
Artykuł 10.10.2019 Zawiadomienie – Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.10.2019 Dokumentacja Geologiczno-Inżynierska (Ekofizjograficzna) (1/eko/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.10.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (176/wnio/2019) Szczegóły
Artykuł 09.10.2019 Zarządzenie nr 416/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej we Włocławku, oznaczonej jako działka nr 44/4 (Włocławek KM 102) o pow. 199,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech, w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Artykuł 09.10.2019 Zarządzenie nr 415/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku, oznaczonych jako: działka nr 8/1 (Włocławek KM 102) o pow. 1 282,00 m2, usytuowana przy ul. Papieżka 63, działka nr 46/3 (Włocławek KM 102) o pow. 97,00 m2, działka nr 55/10 (Włocławek KM 102) o pow. 24 799,00 m2, usytuowana przy ul. Papieżka, działka nr 3/51 (Włocławek KM 114) o pow. 18 550,00 m2, usytuowana przy Al. Kazimierza Wielkiego, przeznaczonych do wydzierżawienia do lat trzech, w drodze bezprzetargowej Szczegóły
« 1 2 3 4 590 591 »