Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 13.12.2017 Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (31/zglo/2017) Szczegóły
Artykuł 12.12.2017 Zarządzenie nr 327/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2018 w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Szczegóły
Artykuł 12.12.2017 Uchwała Nr 15/P/2017 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, z dnia 6 grudnia 2017r. Szczegóły
Artykuł 12.12.2017 Uchwała Nr 15/WPF/2017 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, z dnia 6 grudnia 2017r. Szczegóły
Artykuł 12.12.2017 Uchwała Nr 14/DPr/2017 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, z dnia 6 grudnia 2017r. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.12.2017 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (18/post/2017) Szczegóły
Artykuł 12.12.2017 Porządek obrad XXXVII sesji Rady Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 12.12.2017 Uprzejmie informuję, że Przewodniczący Rady Miasta zwołuje na dzień 19 grudnia br. obrady XXXVII sesji Rady Miasta. Początek obrad godz. 9.00. w sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek Zielony Rynek 11/13. W załączeniu porządek obrad sesyjnych Szczegóły
Artykuł 12.12.2017 Projekty Uchwał pod obrady XXXVII sesji Rady Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 12.12.2017 Decyzja Prezydenta Miasta Włocławek Nr 73/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r. (znak: UA.WZ.6730.74.2017) o warunkach zabudowy na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń pralni i suszarni na dwa lokale mieszkalne na XI piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie dz. nr 116/122 obręb Włocławek KM 32 położonej przy ul. Pogodnej 3 we Włocławku. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.12.2017 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (252/dec/2017) Szczegóły
Artykuł 12.12.2017 Porządek obrad komisji Edukacji odbywającego się 18 grudnia 2017 roku Szczegóły
Artykuł 12.12.2017 Komisja Edukacji Rady Miasta odbędzie się w dniu w dniu 18 grudnia 2017 r. o godzinie 11:00 w sali nr 20 przy Zielonym Rynku 11/13. Szczegóły
Artykuł 12.12.2017 Porządek obrad komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta odbywającego się 15 grudnia 2017 roku Szczegóły
Artykuł 12.12.2017 Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta odbędzie się w dniu 15 grudnia br. o godzinie 12:00 w sali nr 20 Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13. Szczegóły
« 1 2 3 4 344 345 »