Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.12.2019 Zarządzenie nr 488/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Generała Dąbrowskiego, działka nr 116/1 KM 57 o pow. 176,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.12.2019 Dokumentacja Geologiczno-Inżynierska (Ekofizjograficzna) (3/eko/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.12.2019 Dokumentacja Geologiczno-Inżynierska (Ekofizjograficzna) (2/eko/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.12.2019 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (63/zglo/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.12.2019 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (62/zglo/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.12.2019 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (61/zglo/2019) Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 Zmiana składu Komitetu Rewitalizacji Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 W dniu 31 grudnia 2019 r. kasy Urzędu Miasta będą nieczynne, z powodu inwentaryzacji Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 Pismo Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28.11.2019 r. (znak: UA.WZ.6730.66.2019) do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego o opinię w związku z wnioskiem Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy reprezentowanej przez Panią Magdalenę Jarczykowską o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku biurowo – garażowo – magazynowego, budowie dwóch parkingów na około 5 miejsc postojowych i na około 15 miejsc postojowych, budowie dwóch wiat magazynowych, budowie urządzeń rozsączających dla zagospodarowania wody deszczowej oraz niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie działek nr 42/1 i 35/17 obręb Włocławek KM 29 przy ul. Toruńskiej 91a we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 02.12.2019 Zarządzenie nr 487/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 02.12.2019 Obwieszczenie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Chopina 22. Szczegóły
Artykuł 02.12.2019 Obwieszczenie o postępowaniach w sprawach dot. wycinki drzew i krzewów zezwalającej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” na usunięcie drzewa gat. świerk pospolity o obwodzie pnia 48 cm z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Planty 10 (dz. nr 128 KM 78 obręb Włocławek). Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.11.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (212/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.11.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (211/dec/2019) Szczegóły
Zamówienia publiczne 29.11.2019 Budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu Szczegóły
« 1 2 3 4 607 608 »