Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.08.2019 Informacja w sprawie budowy budynku stacji uzdatniania wody „Zawiśle” w ramach zadania: Modernizacja Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody „Zawiśle” we Włocławku Szczegóły
Artykuł 20.08.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę budynku stacji uzdatniania wody „Zawiśle” w ramach zadania: Modernizacja Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody „Zawiśle” we Włocławku Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.08.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (155/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.08.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (154/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.08.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (153/dec/2019) Szczegóły
Artykuł 20.08.2019 Petycja mieszkańców w sprawie „elektrociepłowni odpalanej biomasą” Szczegóły
Artykuł 20.08.2019 Zarządzenie nr 356/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Reymonta 19 A, działka nr 53/17 KM 49/1 o pow. 24,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej Szczegóły
Artykuł 20.08.2019 Zarządzenie Nr 87/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.08.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (151/wnio/2019) Szczegóły
Artykuł 20.08.2019 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wienieckiej 28-32 Szczegóły
Artykuł 20.08.2019 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wesołej 2-4 Szczegóły
Artykuł 20.08.2019 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej 63 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.08.2019 Postanowienie o zawieszeniu postępowania (14/post/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.08.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (150/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.08.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (149/wnio/2019) Szczegóły
« 1 2 3 4 573 574 »