Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.11.2018 Uzupełnienie do Planu Polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 107 „KTRŁ” we Włocławku w sezonie 2018/2019 na terenie obwodu łowieckiego nr 235 i 261. Szczegóły
Artykuł 15.11.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Zamieszczenie w prasie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym, zawiadomienia Prezydenta Miasta Włocławek o zamiarze użycia nieruchomości GMK.N.6812.346.2018 Szczegóły
Zamówienia publiczne 15.11.2018 Odbieranie odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 14.11.2018 Inspektor ds. infrastruktury drogowej w Wydziale Gospodarki Miejskiej Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 14.11.2018 Podinspektor w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym Szczegóły
Artykuł 14.11.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na publikacje artykułu na stronach lokalnej (Włocławek) gazety wydanej w średnim dziennym nakładzie wydania lokalnego min. 6000 szt. dla zadania „Utworzenie parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku”. I.RNI.7011.23.2018 Szczegóły
Artykuł 14.11.2018 Zgłoszenie budowy sieci światłowodowej w zabudowie jednorodzinnej, na terenie dz. nr 6, 40, 49, 52, 97/1, 97/2, 151 obręb Michelin KM 11 oraz dz. nr 98/3 obręb Michelin KM 12 w pasie ulic: Botanicznej, Miodowej, Modrej, Szkolnej, Strzeleckiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 14.11.2018 „Cicha noc…wspólne kolędowanie włocławskich Seniorów z mieszkańcami Miasta” oferta złożona przez Kujawskie Stowarzyszenie Seniorów „Seniorzy Razem” Szczegóły
Artykuł 14.11.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia PE dn 110 na terenie działek nr 166/59, 166/38, obręb Włocławek KM 69 i działek nr 7/13, 7/12, 7/46, 44 obręb Włocławek KM 70 przy ul. Bagiennej i Wodnej we Włocławku. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (181/dec/2018) Szczegóły
Artykuł 13.11.2018 Krystian Łuczak – Galeria Sztuki Współczesnej – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 13.11.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Zamieszczenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość, ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Ogłoszenie składa się z modułów tekstowych. GMK.N.6812.343.2018 Szczegóły
Artykuł 13.11.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Zamieszczenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość, ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Ogłoszenie składa się z modułów tekstowych. GMK.N.6812.342.2018 Szczegóły
Artykuł 13.11.2018 Zarządzenie nr 329/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazów, obejmujących 10 lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
Artykuł 13.11.2018 Zarządzenie nr 328/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Jarosław Pułanecki Szczegóły
« 1 2 3 4 475 476 »