Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 21.05.2018 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (22/zglo/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.05.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (94/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.05.2018 Decyzja na usunięcie drzew (89/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.05.2018 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (93/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.05.2018 Decyzja na usunięcie drzew (88/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.05.2018 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (92/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.05.2018 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (21/zglo/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.05.2018 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (20/zglo/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.05.2018 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (19/zglo/2018) Szczegóły
Artykuł 21.05.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ploterów (tusze , tonery, głowice, bębny). Szczegóły
Artykuł 21.05.2018 W dniach 21-25 maja 2018 roku w Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu będą prowadzone spotkania konsultacyjno-warsztatowe z mieszkańcami przybliżające ideę Budżetu Obywatelskiego wraz ze szczegółami tegorocznej edycji. Szczegóły
Artykuł 21.05.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Zamieszczenie w dniu 05 czerwca 2018 r. (wtorek) w prasie wydawanej codziennie od poniedziałku do piątku oraz o zasięgu regionalnym (teren województwa kujawsko-pomorskiego) ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 21.05.2018 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. 14 pułku Piechoty 10. Szczegóły
Artykuł 18.05.2018 Zarządzenie nr 133/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami i procedury wdrażania Budżetu Obywatelskiego miasta Włocławek na rok 2019 Szczegóły
Zamówienia publiczne 18.05.2018 Przebudowa budynku przy ulicy Łubnej 17 na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej w ramach zadania pn. Budowa, rozbudowa, adaptacja pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo-wychowawczych (14-tki) – II postępowanie Szczegóły
« 1 2 3 4 405 406 »