Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.02.2018 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Fredry 8 dz. nr 26 KM 74/2. Szczegóły
Artykuł 19.02.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Nazwa zadania inwestycyjnego: Program” Okna ” – wymiana okien w placówkach oświatowo- wychowawczych Szczegóły
Artykuł 19.02.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wienieckiej 28, 30, 32 – dz. nr 13/16 obręb Włocławek KM 33 Szczegóły
Artykuł 19.02.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Chemików 9, 11, 13 – dz. nr 13/14 obręb Włocławek KM 33 Szczegóły
Artykuł 19.02.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej 49a, 53a, 53b, 53c – dz. nr 18/8 obręb Włocławek KM 34 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.02.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (35/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.02.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (34/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.02.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (33/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.02.2018 Wniosek (38/wnio/2018 ) Szczegóły
Artykuł 19.02.2018 Zarządzenie nr 42/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 16.02.2018 Gmina Miasto Włocławek poszukuje kandydatów chętnych do pracy do wykonywania kontroli biletów w autobusach MPK Sp. z o.o. we Włocławku oraz kontroli czystości przystanków autobusowych. Wykonywanie przedmiotu zlecenia odbywać się będzie na podstawie odrębnych umów zleceń. Szczegóły
Artykuł 16.02.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. na wykonywanie kontroli biletów w autobusach MPK oraz kontroli czystości przystanków autobusowych. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2018 Decyzja na usunięcie drzew (32/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2018 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (37/wnio/2018) Szczegóły
Artykuł 16.02.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowych niskiego napięcia 0,4 kV oraz budowie kablowej rozdzielnicy szafowej naziemnej na terenie dz. nr 6/3, 6/1 obręb Włocławek KM 22 położonych we Włocławku oraz na terenie dz. nr 31/3, 62/1, 62/14 obręb Zarzeczewo położonych w Gminie Fabianki. Szczegóły
« 1 2 3 4 369 370 »