Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.11.2018 Zarządzenie nr 350/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Kaliskiej, stanowiącej działkę nr 23/13 KM 73 o pow. 50,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 30.11.2018 Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej z podłączeniem do granicy posesji przy ul. Bobrownickiej, na terenie działek nr 26, 28, 29/1, 25/5 obręb Włocławek KM 7/1, nr 20 obręb Włocławek KM 8/1 położonych przy ul. Grodzkiej, Wrzosowej, Bobrownickiej i Plażowej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 30.11.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Zamieszczenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położony jest lokal użytkowy, ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek I przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek. Ogłoszenie składa się z modułów tekstowych. GMK.L.6812.59.2018 Szczegóły
Artykuł 29.11.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Publikacja artykułu promocyjnego na stronach lokalnych (Włocławek) gazety wydawanej w średnim dziennym nakładzie wydania lokalnego min. 6 000 szt. W związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku, ul. Ogniowa 2”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.11.2018 Decyzja na usunięcie drzew (190/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.11.2018 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (202/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.11.2018 Decyzja na usunięcie drzew (189/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.11.2018 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów (201/wnio/2018) Szczegóły
Artykuł 29.11.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Zamieszczenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość, ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Ogłoszenie składa się z modułów tekstowych. GMK.N.6812.322.2018 Szczegóły
Artykuł 29.11.2018 Zgłoszenie budowy sieci światłowodowej w zabudowie jednorodzinnej przy ulicy Cienistej, Dalekiej, Łabędziej, Mielęcińskiej, Pawiej, Skrytej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 28.11.2018 Zarządzenie nr 349/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego spółek z udziałem Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 28.11.2018 Zarządzenie nr 348/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 28.11.2018 Zarządzenie nr 347/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Planty, część działki nr 116/16 KM 55 o pow. 30,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 28.11.2018 Zarządzenie nr 346/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjnanr 3/3 o powierzchni 0,0197 ha w obrębie Włocławek KM 100, położonej we Włocławku przy ul. Duninowskiej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Szczegóły
Artykuł 28.11.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Dostawa usług wsparcia technicznego oraz aktualizacji oprogramowania BI.1333.27.2018 Szczegóły
« 1 2 3 4 5 482 483 »