Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.12.2017 Porządek obrad komisji Porządku Prawnego i Publicznego odbywającego się 18 grudnia 2017 roku Szczegóły
Artykuł 12.12.2017 W uzgodnieniu z Przewodniczącą Komisji Porządku Prawnego i Publicznego uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Rady Miasta Włocławek odbędzie się w dniu 18 grudnia 2017r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek w sali nr 20. Szczegóły
Artykuł 12.12.2017 Porządek obrad komisji Kultury i Sportu odbywającego się 18 grudnia 2017 roku Szczegóły
Artykuł 12.12.2017 Dnia 18 grudnia br. o godz. 10:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Sportu w siedzibie Urzędu Miasta we Włocławku ul. Zielony Rynek 11/13 sala nr 20. Szczegóły
Artykuł 12.12.2017 Porządek obrad komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej odbywającego się 18 grudnia 2017 roku Szczegóły
Artykuł 12.12.2017 Dnia 18 grudnia br. o godz. 13:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej w siedzibie Zakładu Aktywności Zawodowej przy ul. Łęgskiej 20 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 12.12.2017 Porządek obrad komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska odbywającego się 18 grudnia 2017 roku Szczegóły
Artykuł 12.12.2017 W dniu 18 grudnia br. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta ul. Zielony Rynek 11/13 sala nr. 20 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska. Szczegóły
Artykuł 11.12.2017 Zarządzenie nr 322/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2017 rok Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.12.2017 Wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego (270/wnio/2017) Szczegóły
Artykuł 11.12.2017 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia INTRA LOGISTICS S.A. w Zielonej Górze, ul. Zacisze 16a pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu odwadniająco-infiltrującego wód opadowych i roztopowych z odwodnienia Centrum Logistycznego zlokalizowanego we Włocławku przy ul. Leopoldowskiej 2 Szczegóły
Artykuł 11.12.2017 Tomasz Hejna – Urząd Miasta Włocławek – Wydział Komunikacji – Podinspektor Szczegóły
Artykuł 11.12.2017 Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej z podłączeniami do granicy działek posesji przy ulicy Piaski we Włocławku Szczegóły
Artykuł 11.12.2017 Zarządzenie nr 326/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania gminy polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w roku 2018, przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej Szczegóły
Artykuł 11.12.2017 Olga Rosłoniec – Urząd Miasta Włocławek – Wydział Komunikacji – Podinspektor Szczegóły
« 1 2 3 4 5 344 345 »