Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.06.2016 Zgromadzenie publiczne W dniu 25 czerwca 2016r. o godz. 10.00 na Starym Rynku rozpocznie się impreza dla dzieci i dorosłych pn. „Zabawy z KODem”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.06.2016 Decyzja na usunięcie drzew lub krzewów (272/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.06.2016 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów (293/wnio/2016) Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 24.06.2016 Podinspektor w Wydziale Komunikacji Szczegóły
Artykuł 24.06.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wienieckiej dz. nr 2/26 i 2/14 KM 124/1 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 24.06.2016 Inspektor ds. przygotowania inwestycji drogowych w Wydziale Inwestycji, Referat Planowania, Realizacji i Nadzoru Inwestycji Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.06.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (271/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.06.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (270/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.06.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (292/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.06.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na transport odpadów (291/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.06.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (290/wnio/2016) Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 23.06.2016 Goniec w Referacie Obsługi Urzędu w Wydziale Organizacyjno – Prawnym i Kadr Szczegóły
Artykuł 23.06.2016 Informacja o warunkach zabudowy z dnia 21.06.2016 r. Nr 39/2016 dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zmianie sposobu użytkowania dwóch budynków magazynowych na budynki służące do składowania i skupu metali kolorowych i stalowych z zachowaniem istniejącej części biurowej w budynku nr 2 oraz zmianie sposobu zagospodarowania terenu z placu manewrowego na plac do składowania metali kolorowych i stalowych na terenie działki nr 16/2 obręb Włocławek KM 39 położonej przy ul. Obwodowej 12/16 we Włocławku. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.06.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (269/dec/2016) Szczegóły
Artykuł 23.06.2016 Informujemy , iż w dniu 23 czerwca 2016r. podczas wykonywania kontroli w autobusie komunikacji miejskiej skradziono kontrolerowi legitymację służbową o numerze GM 10. W związku z powyższym niniejszą legitymacją może posługiwać się osoba nieuprawniona do wykonywania kontroli biletów. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji lub znalezienia ww. dokumentu należy to zgłosić do Urzędu Miasta Włocławek, ul. 3 Maja 22, pok. 2, tel. (54) 414-41-87. Szczegóły
« 1 2 312 313 314 315 316 431 432 »