Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 04.02.2016 BST03 – Wpis do ewidencji Uczniowskiego Klubu Sportowego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 04.02.2016 BST02 – Wykreślenie z ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 04.02.2016 BST01 – Wpis do ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.02.2016 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (41/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.02.2016 Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia (1/post/2016) Szczegóły
Artykuł 04.02.2016 Skorowidz Zarządzeń Prezydenta Miasta Włocławek – 2015 rok Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.02.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (41/dec/2016) Szczegóły
Artykuł 04.02.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa dwupniowego gat. topola z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Fredry 8 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.02.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (40/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.02.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (40/dec/2016) Szczegóły
Artykuł 02.02.2016 Zarządzenie nr 34/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Zapiecek 8 Szczegóły
Artykuł 02.02.2016 Zarządzenie nr 33/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Toruńskiej 85 Szczegóły
Artykuł 02.02.2016 Zarządzenie nr 32/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy: ul. Żelazne Wody 76 Szczegóły
Artykuł 02.02.2016 Zarządzenie nr 31/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, będącej w użytkowaniu Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Ceglana 13/15 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.02.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (39/wnio/2016) Szczegóły
« 1 2 313 314 315 316 317 344 345 »