Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 24.05.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (243/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.05.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (242/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 24.05.2016 Projekty Uchwał pod obrady XIX sesji Rady Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 24.05.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie 5 szt. drzew (gatunki i obwody pni: wiśnia 80 cm; 80 cm; 93 cm; klon 35 cm; kasztanowiec 31 cm; ) z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej 99; 97 i 97A (dz. nr 42/96 i 42/103 KM 29, obręb Włocławek). Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.05.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (218/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.05.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (217/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.05.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów Decyzja (216/dec/2016) Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Honorata Maj – Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Zarządzenie nr 152/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 maja 2016 r w sprawie powołania Zespołu opiniującego wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli Miasta Włocławek. Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – ułatwienia w korzystaniu z CEIDG Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.05.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (241/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Nina Szymańska – Miejski Zespół Żłobków – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Katarzyna Zarębska Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Dariusz Wesołowski Szczegóły
« 1 2 313 314 315 316 317 416 417 »