Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 24.03.2016 Uchwała nr XVII/28/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie przyjęcia „Raportu z realizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Włocławek za 2014 rok” Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 24.03.2016 S28 – Zatwierdzanie projektów robót geologicznych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 24.03.2016 S15 – Pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód i do ziemi Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 24.03.2016 S13 – Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 24.03.2016 S10 – Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych Szczegóły
Artykuł 23.03.2016 Zarządzenie Nr 77/2016 Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, z dnia 23 marca 2016 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy Placu Wolności 5, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 103 o pow. 0,2149 ha, (Włocławek KM 45), dla której Sąd Rejonowy we Włocławku prowadzi księgę wieczystą nr WL1W/00034273/6, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego Szczegóły
Artykuł 23.03.2016 Zarządzenie Nr 76/2016 Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, z dnia 23 marca 2016 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy ulicy Lunewil, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 58/7 o pow. 0,0006 ha oraz przy ulicy Lunewil 17A i Okrzei 77, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 58/8 o pow. 0,5690 ha (Włocławek KM 36), dla której Sąd Rejonowy we Włocławku prowadzi księgę wieczystą nr WL1W/00047846/8, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego Szczegóły
Artykuł 23.03.2016 Zarządzenie Nr 75/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na dyrektora włocławskich szkół i placówek Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.03.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (105/dec/2016) Szczegóły
Zamówienia publiczne 23.03.2016 Przebudowa sanitariatów w budynku A Urzędu Miasta Włocławek w ramach zadania pn.: „Przebudowa budynków Urzędu Miasta” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.03.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (104/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.03.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (110/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.03.2016 Zmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (103/dec/2015) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.03.2016 Pozwolenie wodnoprawne (109/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.03.2016 Pozwolenie wodnoprawne (108/wnio/2016) Szczegóły
« 1 2 313 314 315 316 317 369 370 »