Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.02.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie boiska wielofunkcyjnego wraz z elementami małej architektury i infrastrukturą, w tym oświetlenie i monitoring na terenie działki nr 116/4 obręb Włocławek KM 32 przy ulicy Uroczej 3 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 07.02.2020 Zarządzenie nr 50/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 06.02.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Ostrowskiej 26/28. Szczegóły
Artykuł 06.02.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę placu składowego wyrobów gotowych PCV i palet stalowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórkę wiaty stalowej i budynków technicznych, na terenie działek nr 2/36, 2/63, 2/72, 2/74, 2/92, 2/93, 2/96, 2/98 obręb Włocławek KM 115; dz. nr 3/16, 3/18, 3/21, 3/23, 3/28, 3/29, 3/30, 3/41, 3/43 obręb Włocławek KM 114 przy alei Kazimierza Wielkiego 6a we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 06.02.2020 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy ul. Reymonta 28a, oznaczonej jako działka nr 65/25 KM 49/1 o pow. 36,00 m2 Szczegóły
Artykuł 06.02.2020 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Mielęcińskiej 3, oznaczonej jako działka nr 10 (Michelin KM 02) o pow. 20,00 m2 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.02.2020 Decyzja (11/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.02.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (10/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.02.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (9/dec/2020) Szczegóły
Artykuł 05.02.2020 Zarządzenie nr 49/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 05.02.2020 Zarządzenie nr 48/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 1 lokal użytkowy, stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczony do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
Artykuł 05.02.2020 Plan działania Prezydenta Miasta Włocławek w zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego oraz ochrony ludności na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 05.02.2020 Plan działania Prezydenta Miasta Włocławek w zakresie realizacji zadań obronnych na terenie miasta Włocławek na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 05.02.2020 Plan szkolenia obronnego Miasta Włocławek na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 05.02.2020 Harmonogram szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej miasta Włocławek na 2020 rok Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 583 584 »