Porządek obrad komisji Rewizyjnej odbywającego się 2 lutego 2018 roku

Dnia 02 lutego br. o godz. 12:30  odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Zielony Rynek 11/13 we Włocławku w sali nr 20.

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie obrad,
b) stwierdzenie quorum,
c) przyjęcie protokołu nr 8 z dnia 23.11.2017r.
d) zmiany do porządku obrad.

2.  Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2017.
3.  Plan pracy Komisji Rewizyjnej w roku 2018.
4.  Plan kontroli Komisji Rewizyjnej w roku 2018.
5.  Informacja Zespołu Kontrolnego o przeprowadzonej kontroli w zakresie nadzoru właścicielskiego Prezydenta Miasta Włocławek nad działalnością spółek prawa handlowego za rok 2016 i wypracowanie stanowiska w sprawie zaleceń pokontrolnych dla Prezydenta Miasta.
7.  Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Informacje

Rejestr zmian