Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Zarządzenie nr 330/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uzupełniającego naboru na członka Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku 12:42 15-12-2017 Artykuł Szczegóły
Wniosek o wydanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku (273/wnio/2017) 11:36 15-12-2017 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
Decyzja Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 05 grudnia 2017 r. (znak: GMK.N.6833.33.2017) o ustaleniu i przyznaniu odszkodowania w wysokości 15 400,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy czterysta 00/100), za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, która stała się własnością Gminy Miasto Włocławek, położoną we Włocławku przy ulicy Szkolnej 25C/Brzezinowej 8, oznaczoną ewidencyjnie numerem działki 39/6 o pow. 0,0037 ha (obręb Michelin KM 11), która powstała w wyniku podziału działki o numerze 39/1 (obręb Michelin KM 11). 08:37 15-12-2017 Artykuł Szczegóły
Decyzja Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 grudnia 2017 r. (znak: GMK.N.6833.43.2017) o ustaleniu i przyznaniu odszkodowania w wysokości 24 200,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia cztery tysiące dwieście 00/100), za nieruchomość, która stała się własnością Gminy Miasto Włocławek, położoną we Włocławku przy ulicy Stromej, oznaczoną ewidencyjnie numerami działek 1/28 o pow. 0,0129 ha, która powstała w wyniku podziału działki o numerze 1/15 o pow. 0,0647 ha oraz 1/13 o pow. 0,0090 ha (Włocławek KM 10) 08:35 15-12-2017 Artykuł Szczegóły
RM01 – Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim 14:17 14-12-2017 Procedury załatwiania spraw Szczegóły
Otwarty konkursu ofert na realizację zadania gminy polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w roku 2018, przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej. 13:30 14-12-2017 Artykuł Szczegóły
Beata Szczerkowska – Przedszkole Publiczne nr 13 – Dyrektor 12:56 14-12-2017 Artykuł Szczegóły
Aneta Złotowska – Przedszkole Publiczne Nr 13 12:53 14-12-2017 Artykuł Szczegóły
Ewa Łączyńska – Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o – Prezes Zarządu 12:50 14-12-2017 Artykuł Szczegóły
Starszy Poborca w Wydziale Windykacji i Egzekucji – ¼ etatu 12:09 14-12-2017 Ogłoszenia o naborze Szczegóły
Goniec – 9 pracowników, w Referacie Obsługi Urzędu w Wydziale Organizacyjno-Prawnym i Kadr, w Urzędzie Miasta Włocławek. 11:47 14-12-2017 Ogłoszenia o naborze Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowych niskiego napięcia 0,4 kV oraz budowę kablowej rozdzielnicy szafowej naziemnej na terenie dz. nr 6/3, 6/1 obręb Włocławek KM 22 położonych we Włocławku oraz na terenie dz. nr 31/3, 62/1, 62/14 obręb Zarzeczewo położonych w Gminie Fabianki. 11:05 14-12-2017 Artykuł Szczegóły
Zgłoszenie przebudowy i budowy sieci ciepłowniczej osiedlowej dla projektowanych budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ulicy Fredry i Ziębiej we Włocławku. 10:46 14-12-2017 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Uroczej 2 – 4 dz. nr 116/129 KM 32 08:49 14-12-2017 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 329/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Społecznej Komisji Mieszkaniowej 15:10 13-12-2017 Artykuł Szczegóły
« 1 2 3 344 345 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>