Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Uchwała Nr 17/P/2018 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Włocławek na 2019 rok 13:45 14-12-2018 Artykuł Szczegóły
Uchwała Nr 17/WPF/2018 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Włocławek na lata 2019-2030 13:43 14-12-2018 Artykuł Szczegóły
Uchwała Nr 12/Dpr/2018 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu zakładanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Włocławek na 2019 rok 13:41 14-12-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 365/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku na terenie Gminy Miasto Włocławek. 13:05 14-12-2018 Artykuł Szczegóły
Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku na terenie Gminy Miasto Włocławek. 12:53 14-12-2018 Artykuł Szczegóły
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2028 11:16 14-12-2018 Artykuł Szczegóły
Budżet miasta Włocławek na 2018 rok 10:20 14-12-2018 Artykuł Szczegóły
Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Dostawa paliw do samochodów służbowych Urzędu Miasta Włocławek OPIK.ROU.2632.84.2018 10:05 14-12-2018 Artykuł Szczegóły
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego 08:29 14-12-2018 Ogłoszenia o naborze Szczegóły
Zawiadomienia Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14.12.2018 r. (znak: UA.WZ.6730.56.2018) o możliwości zapoznania się przez strony z zebranym materiałem dowodowym w prowadzonym postępowaniu na wniosek „MAJSTER ATLAS KUJAWY” P. Świec Sp. J. reprezentowanej przez Panią Ewelinę Grzelakowską w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania lokalu usługowe A19 na lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr A na terenie dz. nr 15 obręb Włocławek KM 38 położonej przy ul. Rysiej 4A we Włocławku. 08:21 14-12-2018 Artykuł Szczegóły
Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (50/zglo/2018) 07:42 14-12-2018 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (49/zglo/2018) 07:38 14-12-2018 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
Otwarty konkursu ofert na realizację zadania gminy polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w roku 2019, przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej 14:45 13-12-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 364/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 „MALUCH” we Włocławku przy ulicy Sielskiej 3. 14:40 13-12-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 363/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania gminy polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w roku 2019, przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej 14:36 13-12-2018 Artykuł Szczegóły
« 1 2 3 484 485 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>