Ogłoszenia o naborze

Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko
10.10.2017 13.10.2017 Podinspektor w Wydziale Gospodarki Miejskiej Szczegóły
06.10.2017 16.10.2017 Podinspektor ds. rejestracji aktów zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego Szczegóły
06.10.2017 16.10.2017 Dyrektor Wydziału Gospodarki Miejskiej Szczegóły
26.09.2017 06.10.2017 Podinspektor w Wydziale Finansów – Referat Ewidencji i Windykacji Niepodatkowych Należności Budżetowych Szczegóły
18.09.2017 21.09.2017 Podinspektor w Wydziale Finansów - Referat Rachunkowości Podatkowej i Windykacji Należności Szczegóły
11.09.2017 21.09.2017 Podinspektor ds. społecznych i wspierania rodziny w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Szczegóły
11.09.2017 21.09.2017 Podinspektor ds. realizacji i nadzoru inwestycyjnego w Wydziale Inwestycji, Referat Planowania, Realizacji i Nadzoru Inwestycji Szczegóły
08.09.2017 18.09.2017 Starszy Poborca w Wydziale Windykacji i Egzekucji - 1/4 etatu Szczegóły
08.09.2017 19.09.2017 Inspektor ds. planowania strategicznego w Wydziale Rozwoju Miasta, Referat Strategii i Projektów Szczegóły
07.09.2017 18.09.2017 Podinspektor ds. organizacyjnych i ewidencji ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich Szczegóły
30.08.2017 04.09.2017 Podinspektor w Wydziale Gospodarki Miejskiej Szczegóły
16.08.2017 28.08.2017 Podinspektor ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji Szczegóły
14.08.2017 18.08.2017 Podinspektor w Wydziale Gospodarki Miejskiej Szczegóły
14.08.2017 18.08.2017 Podinspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich Szczegóły
08.08.2017 18.08.2017 Starszy Poborca Szczegóły
« 1 2 3 4 8 9 10 »