Ogłoszenia o naborze

Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko
10.06.2019 21.06.2019 Inspektor ds. zamówień publicznych w Biurze Zamówień Publicznych Szczegóły
07.06.2019 12.06.2019 Podinspektor ds. przyrody w Wydziale Środowiska Szczegóły
06.06.2019 17.06.2019 Podinspektor ds. realizacji i nadzoru inwestycyjnego w Wydziale Inwestycji, Referat Planowania, Realizacji i Nadzoru Inwestycji - I stanowisko Szczegóły
06.06.2019 17.06.2019 Podinspektor ds. realizacji i nadzoru inwestycyjnego w Wydziale Inwestycji, Referat Planowania, Realizacji i Nadzoru Inwestycji - II stanowisko Szczegóły
09.05.2019 20.05.2019 Podinspektor w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym Szczegóły
10.04.2019 23.04.2019 Inspektora ds. planowania rozwoju miasta w Wydziale Rozwoju Miasta, Referat Strategii i Projektów Szczegóły
10.04.2019 23.04.2019 Podinspektor ds. obsługi Rady Miasta w Biurze Rady Miasta Szczegóły
26.03.2019 05.04.2019 Podinspektor w Wydziale Komunikacji Szczegóły
08.03.2019 19.03.2019 Inspektor w Wydziale Organizacyjno – Prawnym i Kadr Szczegóły
08.03.2019 18.03.2019 Podinspektor ds. działalności promocyjnej miasta oraz finansów w zakresie promocji miasta w Wydziale Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej – Referat Kultury i Promocji Szczegóły
06.03.2019 18.03.2019 Podinspektor ds. przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji, Referat Planowania, Realizacji i Nadzoru Inwestycji Szczegóły
06.03.2019 18.03.2019 Podinspektor ds. realizacji i nadzoru inwestycyjnego w Wydziale Inwestycji, Referat Planowania, Realizacji i Nadzoru Inwestycji Szczegóły
01.03.2019 11.03.2019 Podinspektor do spraw podatków od nieruchomości w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych w Wydziale Finansów Szczegóły
01.03.2019 11.03.2019 Podinspektor ds. ewidencji zasobu nieruchomości, ustanawiania służebności na gruntach Gminy Miasto Włocławek i Miasta na Prawach Powiatu oraz czasowego zajęcia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, Miasta na Prawach Powiatu i Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym Szczegóły
25.02.2019 07.03.2019 Podinspektor w Wydziale Komunikacji Szczegóły
« 1 2 3 4 15 16 17 »