Ogłoszenia o naborze

Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko
29.01.2020 10.02.2020 Inspektor ds. obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i prac kartograficznych, aktualizacji baz danych oraz materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Geodezji i Kartografii Szczegóły
29.01.2020 03.02.2020 Podinspektor do spraw wydawania uprawnień do kierowania pojazdami w Wydziale Komunikacji Szczegóły
29.01.2020 03.02.2020 Podinspektor ds. rachunkowości podatkowej i windykacji w Wydziale Finansów, Referat Rachunkowości Podatkowej i Windykacji Należności Szczegóły
16.01.2020 21.01.2020 Inspektor ds. przedszkoli w Referacie Obsługi Szkół i Placówek w Wydziale Edukacji Szczegóły
16.01.2020 27.01.2020 Inspektor ds. realizacji i nadzoru inwestycyjnego w Wydziale Inwestycji, Referat Realizacji i Nadzoru Inwestycji – II stanowisko Szczegóły
16.01.2020 27.01.2020 Inspektor ds. realizacji i nadzoru inwestycyjnego w Wydziale Inwestycji, Referat Realizacji i Nadzoru Inwestycji – I stanowisko Szczegóły
16.01.2020 22.01.2020 Podinspektor w Wydziale Finansów, Referat Ewidencji i Windykacji Niepodatkowych Należności Budżetowych Szczegóły
16.01.2020 22.01.2020 Inspektor ds. finansowych w Wydziale Gospodarki Komunalnej Szczegóły
16.01.2020 27.01.2020 Inspektor ds. kontroli w Wydziale Edukacji Szczegóły
13.01.2020 23.01.2020 Inspektor ds. kultury fizycznej i turystyki w Wydziale Sportu i Turystyki Szczegóły
13.01.2020 23.01.2020 Podinspektor ds. obrotu nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym Szczegóły
13.01.2020 23.01.2020 Inspektor ds. wspierania rodziny i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Szczegóły
08.01.2020 20.01.2020 Młodszy Referent w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności Szczegóły
08.01.2020 20.01.2020 Dyrektor Wydziału Audytu i Kontroli Szczegóły
20.12.2019 30.12.2019 Podinspektora do spraw rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji Szczegóły
« 1 2 3 »