Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
S38 – Wniosek o oszacowanie szkód w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego Wydział Środowiska Szczegóły
GM06 – Warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych Wydział Gospodarki Miejskiej Szczegóły
ERS.ZSS05 – Wydanie opinii dotyczącej spełnienia wymagań sanitarno-lokalowych w klubie dziecięcym Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Szczegóły
SO19 – Nadanie numeru pesel Wydział Spraw Obywatelskich Szczegóły
SO18 – Zgłoszenie wyjazdu i powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej Wydział Spraw Obywatelskich Szczegóły
GM05 – Usuwanie pojazdów Wydział Gospodarki Miejskiej Szczegóły
KM.7211 – Postępowanie w sprawie wydania opinii do geometrii drogi Wydział Komunikacji Szczegóły
GM04 – Przyznanie miejsca do pochówku na Cmentarzu Komunalnym we Włocławku Wydział Gospodarki Miejskiej Szczegóły
GM03 – Zezwolenie na sprowadzenie zwłok z zagranicy Wydział Gospodarki Miejskiej Szczegóły
FN09 – Podatek leśny Wydział Finansów Szczegóły
FN08 – Podatek rolny Wydział Finansów Szczegóły
FN07 – Podatek od nieruchomości Wydział Finansów Szczegóły
FN06 – Ulgi w spłacie zobowiązań w podatkach i opłatach lokalnych Wydział Finansów Szczegóły
KSP.K01 – Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Szczegóły
MRK01 – Udzielanie porad prawnych w sprawach konsumenckich; występowanie do przedsiębiorców w sprawach z zakresu ochrony praw konsumentów Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów Szczegóły
« 1 2 3 4 11 12 13 »