Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
13.12.2019 Decyzja (214/dec/2019) Decyzja zezwalająca Wspólnocie Mieszkaniowej Reja 12C na usunięcie drzewa gat. świerk srebrny z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Reja 12C (dz. nr 39/5 KM 52 obręb Włocławek). Szczegóły
06.12.2019 Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów (4/eko/2019) Ustalenia, w tym: warunki topoklimatyczne, zasoby i struktura przestrzenna środowiska biotycznego, budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Gajową, ulicą Wiejską, granicą miasta oraz terenem ogrodów działkowych. Szczegóły
12.12.2019 Decyzja (213/dec/2019) Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa gat.: jarząb pospolity z terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” położonego we Włocławku przy ul. Fredry 8, działka 26 KM 742 Szczegóły
11.12.2019 Wniosek o wydanie decyzji (210/wnio/2019) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa typu klon z terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” położonej we Włocławku przy ul. Gniazdowskiego 2 działka nr 1/91 KM 55 Szczegóły
03.12.2019 ochrona powierzchni ziemi, wód, Zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę kotłowni mobilnej z podporami rurociągów i instalacją elektryczną, na terenie działki nr 16 obręb Azoty KM 8 przy ulicy Toruńskiej 384 we Włocławku.
Szczegóły
31.10.2019 Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów (3/eko/2019) Ustalenia, w tym: warunki topoklimatyczne, zasoby i struktura przestrzenna środowiska biotycznego, budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne.Obszar położony w rejonie ulic: Okrzei, Wroniej, Witosa, Nowomiejskiej, Chopina, Okrężnej i Wierzbowej.
Szczegóły
20.11.2019 Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów (2/eko/2019) Ustalenia, w tym: warunki topoklimatyczne, zasoby i struktura przestrzenna środowiska biotycznego, budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne.Obszar położony w rejonie ulic: Kościuszki, Okrzei, Wroniej, Al. Chopina, Warszwskiej.
Szczegóły
12.11.2019 Zgłoszenia (63/zglo/2019) Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne – stacja bazowa telefonii komórkowej Nr BT44136 WŁOCŁAWEK ZAZAMCZE ul. Rolna 6, 87-800 Włocławek, w zakresie wielkości i rodzaju emisji Szczegóły
27.11.2019 Zgłoszenia (62/zglo/2019) Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne – stacja bazowa telefonii komórkowej Nr 32358 (47131N!) GWL WŁOCŁAWEK ul. Toruńska 156, 87-800 Włocławek, w zakresie wielkości i rodzaju emisji Szczegóły
25.11.2019 Zgłoszenia (61/zglo/2019) Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne – stacja bazowa telefonii komórkowej Nr37318 (N!47028) GWL WŁOCŁAWEK AZOTY ul. Toruńska 222, 87-800 Włocławek, w zakresie wielkości i rodzaju emisji Szczegóły
29.11.2019 Decyzje (212/dec/2019) Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa gat. brzoza brodawkowata z terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” położonego we Włocławku przy ul. Kruszyńskiej 22/24, działka 139 KM 78. Szczegóły
29.11.2019 Decyzje (211/dec/2019) Decyzja zezwalająca Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” na usunięcie drzewa gat. brzoza brodawkowata z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Gniazdowskiego 9 (dz. nr 2/62 KM 55 obręb Włocławek). Szczegóły
27.11.2019 Decyzje (210/dec/2019) Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 szt. drzew gat. topole kanadyjskie z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Skrajnej 6 (dz. nr 33 KM 12 obręb Michelin). Szczegóły
26.11.2019 Wniosek o wydanie decyzji (208/wnio/2019) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Skrajnej 6 (dz. nr 33 KM 12 obręb Włocławek). Szczegóły
25.11.2019 Wniosek o wydanie decyzji (207/wnio/2019) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat. głóg, jarząb szwedzki i akacja z terenu Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej położonej we Włocławku przy ulicy Chopina 22 działka nr 65/11 KM 82. Szczegóły
« 1 2 3 4 197 198 199 »