Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
22.03.2018 Decyzja (62/dec/2018) Decyzja w sprawie usunięcia 1 szt. drzewa z gatunku lipa szerokolistna – SM Zazamcze Szczegóły
22.03.2018 Decyzja (61/dec/2018) Decyzja na usunięcia 1 szt. drzewa z gatunku topola kanadyjska – SM Zazamcze Szczegóły
19.03.2018 Decyzje (60/dec/2018) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa zdolności produkcyjnej nawozów w ANWIL S.A. w Obszarze Produkcji Nawozów ANWIL S.A. we Włocławku Szczegóły
19.03.2018 Decyzja (59/dec/2018) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa zdolności produkcyjnej nawozów w ANWIL S.A. w Obszarze Produkcji Nawozów ANWIL S.A. we Włocławku. Szczegóły
16.03.2018 Wniosek o wydanie decyzji (62/wnio/2018) Wniosek o wygaszenie zezwolenia na zbieranie odpadów firmie BRASS-BIS Sp. z o.o. we Włocławku przy ul.Wiejskiej 48A- punkt zbierania odpadów przy ul.Kruszyńskiej 5. Szczegóły
19.03.2018 Decyzja (58/dec/2018) Decyzja na usunięcia 4 szt. drzew z gatunku jesion wyniosły, brzoza brodawkowata dwupienna, robinia akacjowa, robinia akacjowa trójpienna. Szczegóły
16.03.2018 Decyzje (57/dec/2018) Pozwolenie na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją czterech instalacji działających na terenie NOVOL Sp. z o.o. Zakład we Włocławku przy Alei Kazimierza Wielkiego 18: instalacji produkcji farb i lakierów, instalacji badawczo-rozwojowej, instalacji produkcji wzorników oraz instalacji doboru kolorów. Szczegóły
16.03.2018 Decyzje (56/dec/2018) Decyzja – pozwolenie na wprowadzanie pyłów do powietrza z Instalacji produkcji farb i lakierów, Instalacji badawczo-rozwojowej, Instalacji produkcji wzorników, Instalacji doboru kolorów eksploatowanych na terenie NOVOL Sp. z o.o. Al. Kazimierza Wielkiego 18 we Włocławku Szczegóły
14.03.2018 Postanowienia (7/post/2018) Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w pozwoleniu na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla HAMELIN Polska Sp. z o.o. Warszawa, Zakład we Włocławku ul. Łęgska 18 Szczegóły
14.03.2018 Decyzje (55/dec/2018) Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę budynku i konstrukcji wsporczych instalacji odzysku glikolu, na terenie działki nr 17/1 obręb Azoty przy ul. Krzywa Góra 19. Szczegóły
14.03.2018 Decyzja (54/dec/2018) Decyzja zezwalająca ANWIL S.A. na usunięcie 2 szt. drzew gat. olsza czarna z terenu nieruchomości położonej we Włocławku, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 2/6 obręb Korabniki. Szczegóły
14.03.2018 Postanowienia (6/post/2018) Postanowienie o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Handlowego we Włocławku przy ul. Kapitulnej i Długiej”, na działkach o nr ew. 13/6, 13/13, 13/15, 13/17, 13/19, 14/2, 15/2 i 16/2 obręb Włocławek KM 56 Szczegóły
13.03.2018 Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (2/rap/2018) Raport o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji pn. „Budowa Centrum Handlowego we Włocławku przy ul. Kapitulnej i Długiej” Szczegóły
13.03.2018 Wniosek o wydanie decyzji (61/wnio/2018) Wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Zazacze” o wydanie decyzji na usunięcie 3 szt. drzewa z gatunku klon zwyczajny i jesion wyniosły z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Hutnicza 11-15, ul. Budowlanych 8, ul. Chemików 15-17 (dz. nr 14/3 i 13/13 obręb Włocławek KM 33) Szczegóły
05.03.2018 Wniosek o wydanie decyzji (60/wnio/2018) Wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Zazacze” o wydanie decyzji na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku lipa drobnolistna z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Hutniczej (dz. nr 116/146 obręb Włocławek KM 32) Szczegóły
« 1 2 3 4 138 139 140 »