Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
10.10.2019 Wniosek o wydanie decyzji (183/wnio/2019) Wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „POŁUDNIE” o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Chłodnej 26A (dz. nr 89 KM 42 obręb Włocławek). Szczegóły
10.10.2019 Wniosek o wydanie decyzji (182/wnio/2019) Wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „POŁUDNIE” o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Planty 10 (dz. nr 128 KM 78 obręb Włocławek). Szczegóły
10.10.2019 Wniosek o wydanie decyzji (181/wnio/2019) Wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Zazamcze” o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. klon jesionolistny z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Chemików 9-13 (dz. nr 13/14 KM 33 obręb Włocławek). Szczegóły
23.09.2019 wniosek o wydanie decyzji (180/wnio/2019) „Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku” – budowa, rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym drogowy układ budynków w ramach zadania „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (adaptacja budynków 1) nr 1, 2, 3, 4, 6 i 11 – głównego kompleksu szpitalnego) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku” oraz budowę lądowiska LPR na dachu skrzydła B4 i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku nr 13, na terenie działek nr 2/32, 2/33, 2/1 obręb Włocławek KM 124/1 przy ul. Wienieckiej 49 we Włocławku – projekt zamienny. Szczegóły
10.10.2019 Wniosek o wydanie decyzji (179/wnio/2019) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa typu wierzba z terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” położonej we Włocławku przy placu zabaw ulica Gałczyńskiego działka nr 50/17 KM 76. Szczegóły
10.10.2019 Wniosek o wydanie decyzji (178/wnio/2019) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa typu robinia akacjowa z terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” położonej we Włocławku przy ulicy Arentowicza 5 działka nr 137 KM 55. Szczegóły
10.10.2019 Wniosek o wydanie decyzji (177/wnio/2019) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa typu czeremcha zwyczajna z terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Zazamcze” położonej we Włocławku przy ulicy Promienna 21-23 działka nr 45/2 KM 30. Szczegóły
10.10.2019 Decyzje (178/dec/2019) Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa gat. brzoza brodawkowata z terenu nieruchomości położonych we Włocławku przy ul. Zielnej 53D (dz. nr 66/6 KM 112/1 obręb Włocławek) oraz ul. Zielnej (dz. nr 66/11 KM 112/1 obręb Włocławek). Szczegóły
09.10.2019 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (177/dec/2019) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie instalacji odzysku ciepła ze ścieków procesowych” (dz. ew. 29/4 obręb Azoty). Szczegóły
27.09.2019 Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów (1/eko/2019) Ustalenia, w tym: warunki topoklimatyczne, zasoby i struktura przestrzenna środowiska biotycznego, budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne. Obszar położony pomiędzy ulicą Chmielną, Aleją Chopina, ulicą Warszawską, Placem Wolności, ulicą 3 Maja, Starym Rynkiem, ulicą Św. Jana, brzegiem rzeki Wisły oraz położonego w rejonie ulicy Ogniowej.
Szczegóły
03.10.2019 Wniosek o wydanie decyzji (176/wnio/2019) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. brzoza z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Zielnej (dz. nr 66/6, 66/11 KM 112/1 obręb Włocławek). Szczegóły
08.10.2019 Postanowienia (18/post/2019) Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wymiana urządzeń obróbki cieplnej linii patentowniczo – cynkowniczej L13 wraz z dostosowaniem fundamentów oraz podłączeniem instalacji gazowej na terenie działki 30/20, obręb Włocławek KM 113 przy ul. Polnej we Włocławku” Szczegóły
08.10.2019 Decyzja (176/dec/2019) Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Żytniej 83. Szczegóły
08.10.2019 Wniosek o wydanie decyzji (175/wnio/2019) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Żytniej 83. Szczegóły
03.10.2019 Postanowienia (17/post/2019) Opinia dla Marszałka Województwa-Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu dot. planowanego sposobu gospodarowania odpadami w procedurze wydawania istotnej zmiany pozwolenia na wytwarzanie i przetwarzanie odpadów powstających z urządzeń i z instalacji Grupowej Oczyszczalni Ścieków we Włocławku. Szczegóły
« 1 2 3 4 192 193 194 »