Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
06.12.2018 Postanowienia (13/post/2018) Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Realizacja mieszalni lakierów w budynku magazynowym zlokalizowanym na terenie Akzo Nobel Centrum Dystrybucji we Włocławku ul. Duninowska 9” Szczegóły
27.11.2018 Wniosek o wydanie decyzji (205/wnio/2018) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gat. klon jesionolistny z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Rajskiej 3-5 (dz. nr 116/111 KM 32) Szczegóły
27.11.2018 Wniosek o wydanie decyzji (204/wnio/2018) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gat. świerk pospolity z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Uroczej 2-4 (dz. nr 116/129 KM 32) Szczegóły
27.11.2018 Wniosek o wydanie decyzji (203/wnio/2018) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Budowlanych 8 i Chemików 15-17 (dz. nr 13/13 KM 33) Szczegóły
03.12.2018 Decyzja (191/dec/2018) Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa gat. brzoza brodawkowata Szczegóły
29.11.2018 Decyzja (190/dec/2018) Decyzja na usunięcie drzew – 2 świerków Szczegóły
20.11.2018 Wniosek o wydanie decyzji (202/wnio/2018) wniosek na usunięcie drzew – 2 świerki Szczegóły
22.11.2018 Decyzja (189/dec/2018) Decyzja na usunięcie drzew i krzewów -- sumak octowiec o obwodzie pnia 56cm;
- robinia akacjowa o obwodzie pni 54cm, 50cm, 52cm;
- robinia akacjowa o obwodzie pni 45cm, 63cm, 60cm, 20cm, 34cm, 22cm;
- jabłoń ozdobna o obwodzie pni 61cm, 37cm, 62cm, 52cm;
- głóg jednoszyjkowy o obwodzie pni 48cm, 92cm, 51cm, 34cm, 37cm, 45cm;
- głóg jednoszyjkowy o obwodzie pni 48cm, 41cm, 38cm, 38cm, 57cm, 37cm, 23cm oraz 1067m2 krzewów: gat. wierzba iwa, topola kanadyjska, śliwa ozdobna, klon jesionolistny, jabłoń ozdobna, robinia akacjowa, jeżyna pospolita, suchodrzew pospolity, róża pomarszczona
Szczegóły
12.10.2018 Wniosek o wydanie decyzji (201/wnio/2018) wniosek na usunięcie drzew i krzewów -- sumak octowiec o obwodzie pnia 56cm;
- robinia akacjowa o obwodzie pni 54cm, 50cm, 52cm;
- robinia akacjowa o obwodzie pni 45cm, 63cm, 60cm, 20cm, 34cm, 22cm;
- jabłoń ozdobna o obwodzie pni 61cm, 37cm, 62cm, 52cm;
- głóg jednoszyjkowy o obwodzie pni 48cm, 92cm, 51cm, 34cm, 37cm, 45cm;
- głóg jednoszyjkowy o obwodzie pni 48cm, 41cm, 38cm, 38cm, 57cm, 37cm, 23cm oraz 1067m2 krzewów: gat. wierzba iwa, topola kanadyjska, śliwa ozdobna, klon jesionolistny, jabłoń ozdobna, robinia akacjowa, jeżyna pospolita, suchodrzew pospolity, róża pomarszczona
Szczegóły
27.11.2018 Decyzja (188/dec/2018) Decyzja SM Południe na usunięcia 1 szt. drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Kaliskiej 76 (dz. nr 72 obręb Włocławek KM 76) Szczegóły
27.11.2018 Decyzja (187/dec/2018) Decyzja SM Południe na usunięcia 2 szt. drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Kolskiej 3 (dz. nr 143 obręb Włocławek KM 55) Szczegóły
27.11.2018 Decyzja (186/dec/2018) Decyzja SM Południe na usunięcia 2 szt. drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Fredry 8 (dz. nr 26 obręb Włocławek KM 74/2) Szczegóły
28.11.2018 Decyzje (185/dec/2018) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: ” Punkt skupu złomu stalowego, metali kolorowych, makulatury i folii”, wydana na wniosek ROM-STAL Roman Nawlicki, ul. Kruszyńska 5, 87-800 Włocławek
Szczegóły
21.11.2018 Wniosek o wydanie decyzji (200/wnio/2018) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunek brzoza brodawkowata Szczegóły
22.11.2018 Wnioski o wydanie decyzji (199/wnio/2018) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa punktu tankowania lokomotyw we Włocławku ul. Toruńska 153” Szczegóły
« 1 2 3 4 160 161 162 »