Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
22.05.2017 06.06.2017 Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina we Włocławku – II postępowanie Szczegóły
22.05.2017 06.06.2017 Budowa, rozbudowa i adaptacja pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo-wychowawczych (14-stki) – z podziałem na dwa zadania Szczegóły
12.05.2017 29.05.2017 „Adaptacja pomieszczeń budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ramach prowadzonej działalności przy ul. Ogniowej 8/10” – II postępowanie Szczegóły
12.05.2017 29.05.2017 „Drogi wewnętrzne” Szczegóły
05.05.2017 22.05.2017 Przebudowa ulic Sokolej, Parkowej, Sarniej oraz Sasankowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg gminnych Szczegóły
05.05.2017 22.05.2017 Wykonanie placów zabaw z podziałem na 3 zadania Szczegóły
21.04.2017 08.05.2017 Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta. Szczegóły
21.04.2017 08.05.2017 Wykonanie siłowni zewnętrznych z podziałem na 2 zadania Szczegóły
14.04.2017 04.05.2017 Budowa zatok parkingowych na ulicy Wienieckiej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parkingów na terenie miasta”. Szczegóły
12.04.2017 05.05.2017 Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina we Włocławku Szczegóły
10.04.2017 26.04.2017 Budowa chodników Szczegóły
28.03.2017 12.04.2017 Przebudowa obiektu Przedszkola Publicznego nr 36 przy ul. Wyspiańskiego 3 we Włocławku w zakresie dostosowania do przepisów przeciwpożarowych w ramach zadania pn. „Program dostosowywania obiektów przedszkolnych do przepisów przeciwpożarowych” Szczegóły
17.03.2017 03.04.2017 Program „Dach” – modernizacja pokryć dachowych Szczegóły
16.03.2017 31.03.2017 Program Okna – wymiana okien w placówkach oświatowo wychowawczych z podziałem na 3 zadania Szczegóły
08.03.2017 17.03.2017 Wykonanie wycen nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych oraz wykonanie wycen i inwentaryzacji lokali mieszkalnych, z podziałem na 4 zadania Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 »