Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
28.03.2017 12.04.2017 Przebudowa obiektu Przedszkola Publicznego nr 36 przy ul. Wyspiańskiego 3 we Włocławku w zakresie dostosowania do przepisów przeciwpożarowych w ramach zadania pn. „Program dostosowywania obiektów przedszkolnych do przepisów przeciwpożarowych” Szczegóły
17.03.2017 03.04.2017 Program „Dach” – modernizacja pokryć dachowych Szczegóły
16.03.2017 31.03.2017 Program Okna – wymiana okien w placówkach oświatowo wychowawczych z podziałem na 3 zadania Szczegóły
08.03.2017 17.03.2017 Wykonanie wycen nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych oraz wykonanie wycen i inwentaryzacji lokali mieszkalnych, z podziałem na 4 zadania Szczegóły
08.03.2017 24.03.2017 Utworzenie parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. Henryka Sienkiewicza z podziałem na 2 zadania Szczegóły
08.03.2017 24.03.2017 Adaptacja pomieszczeń budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ramach prowadzonej działalności przy ul. Ogniowej 8/10 Szczegóły
08.03.2017 16.03.2017 Utrzymanie terenów zieleni na terenie miasta Włocławek z podziałem na 5 zadań Szczegóły
02.03.2017 17.03.2017 Rozbudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Szczegóły
02.03.2017 17.03.2017 Przebudowa dróg gminnych z podziałem na 2 zadania Szczegóły
17.02.2017 28.02.2017 Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażanie technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT – CITY II” – z podziałem na 2 zadania Szczegóły
17.02.2017 27.02.2017 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej”. Szczegóły
16.02.2017 24.02.2017 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe” Szczegóły
14.02.2017 22.02.2017 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa trasy średnicowej – I etap od ul. Toruńskiej Szczegóły
10.02.2017 27.02.2017 Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Starodębskiej na odcinku od Alei Chopina do ul.Okrzei wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni oraz budową zatoki postojowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. ” Przebudowa dróg powiatowych „ Szczegóły
09.02.2017 24.02.2017 Modernizacja obiektów inżynierskich w ciągu Al. Królowej Jadwigi we Włocławku w ramach zadania pn.: „Modernizacja obiektów inżynieryjnych w ciągu ul. Wroniej i Al. Królowej Jadwigi” Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 »