Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
15.11.2018 27.11.2018 Odbieranie odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
29.10.2018 07.11.2018 Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta z podziałem na 3 zadania Szczegóły
17.10.2018 22.11.2018 Zagospodarowanie odpadów komunalnych Szczegóły
04.10.2018 19.10.2018 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Budowa linowego placu zabaw dla dzieci przy ulicy Mostowej na Zawiślu – II postępowanie Szczegóły
08.08.2018 04.09.2018 Utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulic Miasta Włocławek Szczegóły
04.10.2018 12.10.2018 Dostawa wyposażenia do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych oraz Centrum Kształcenia Praktycznego z podziałem na 2 zadania Szczegóły
04.10.2018 12.10.2018 Świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem – System OTAGO Szczegóły
18.09.2018 03.10.2018 Budowa dróg wewnętrznych z podziałem na 2 zadania Szczegóły
13.09.2018 28.09.2018 Wymiana ogrodzenia i modernizacja placu zabaw, oraz remont ogrodzenia i budowa parkingu z podziałem na 2 zadania – II postępowanie Szczegóły
13.09.2018 28.09.2018 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Budowa linowego placu zabaw dla dzieci przy ulicy Mostowej na Zawiślu Szczegóły
28.08.2018 05.09.2018 Promocja Gminy Miasto Włocławek poprzez sport Szczegóły
27.08.2018 11.09.2018 Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Planty II Szczegóły
23.08.2018 07.09.2018 Przebudowa boiska na Michelinie przy ul. Sarniej. Szczegóły
17.08.2018 03.09.2018 Wymiana ogrodzenia i modernizacja placu zabaw, oraz remont ogrodzenia i budowa parkingu z podziałem na 2 zadania Szczegóły
11.08.2018 19.09.2018 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego Szczegóły
« 1 2 3 4 13 14 15 »