Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
18.09.2018 03.10.2018 Budowa dróg wewnętrznych z podziałem na 2 zadania Szczegóły
13.09.2018 28.09.2018 Wymiana ogrodzenia i modernizacja placu zabaw, oraz remont ogrodzenia i budowa parkingu z podziałem na 2 zadania – II postępowanie Szczegóły
13.09.2018 28.09.2018 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Budowa linowego placu zabaw dla dzieci przy ulicy Mostowej na Zawiślu Szczegóły
28.08.2018 05.09.2018 Promocja Gminy Miasto Włocławek poprzez sport Szczegóły
27.08.2018 11.09.2018 Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Planty II Szczegóły
23.08.2018 07.09.2018 Przebudowa boiska na Michelinie przy ul. Sarniej. Szczegóły
17.08.2018 03.09.2018 Wymiana ogrodzenia i modernizacja placu zabaw, oraz remont ogrodzenia i budowa parkingu z podziałem na 2 zadania Szczegóły
11.08.2018 19.09.2018 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego Szczegóły
10.08.2018 27.08.2018 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku Szczegóły
09.08.2018 24.08.2018 Budowa obiektów małej architektury w ramach zadania: Budowa placu rekreacyjnego przy Przedszkolu Publicznym nr 35 Szczegóły
08.08.2018 20.08.2018 Wyposażenie w sprzęt komputerowy i biurowy, serwery oraz centralę telefoniczną placówek Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Szczegóły
31.07.2018 18.09.2018 Dostawa trzech autobusów elektrycznych Szczegóły
25.07.2018 02.08.2018 Wybór kadry zarządzającej projektu pn. „Bez słów – wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie – 10.2.2 Kształcenie ogólne, w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-113/17 przez Gminę Miasto Włocławek z podziałem na 6 zadań Szczegóły
25.07.2018 02.08.2018 Utrzymanie terenów zieleni na terenie miasta Włocławek z podziałem na 5 zadań – V postępowanie Szczegóły
24.07.2018 08.08.2018 Przebudowa drogi wewnętrznej do Przedszkola Publicznego nr 30 w ramach zadania pn. „Budowa dróg wewnętrznych” Szczegóły
« 1 2 3 4 12 13 14 »