Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
18.05.2018 04.06.2018 Przebudowa budynku przy ulicy Łubnej 17 na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej w ramach zadania pn. Budowa, rozbudowa, adaptacja pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo-wychowawczych (14-tki) – II postępowanie Szczegóły
15.05.2018 30.05.2018 Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o siłownię zewnętrzną oraz naprawa placu pod urządzenia do gier stolikowych przy Zespole Szkół nr 11 – II postępowanie Szczegóły
12.05.2018 19.06.2018 Dostawa wyposażenia do Centrum Praktycznego we Włocławku w ramach zadania „Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku, ul. Ogniowa 2” z podziałem na 11 zadań Szczegóły
10.05.2018 23.05.2018 Utrzymanie terenów zieleni na terenie miasta Włocławek z podziałem na 5 zadań Szczegóły
09.05.2018 24.05.2018 Przebudowa infrastruktury technicznej do budynku basenu w ramach zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10 we Włocławku” Szczegóły
08.05.2018 16.05.2018 Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu, stanowiąca przedmiot zadania pn. Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażanie technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT – CITY II Szczegóły
08.05.2018 16.05.2018 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych pn.: Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek etap V oraz Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 – dokumentacja z podziałem na 3 zadania Szczegóły
08.05.2018 24.05.2018 Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe wraz z wyposażeniem Szczegóły
25.04.2018 10.05.2018 Przebudowa pokrycia dachów Szkoły Podstawowej nr 22 przy ul. Promiennej 15 we Włocławku. Szczegóły
12.04.2018 27.04.2018 Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o siłownię zewnętrzną oraz naprawa placu pod urządzenia do gier stolikowych przy Zespole Szkół nr 11 Szczegóły
06.04.2018 23.04.2018 Przebudowa pokrycia dachów Szkoły Podstawowej nr 22 przy ul. Promiennej 15 we Włocławku. Szczegóły
06.04.2018 23.04.2018 Przebudowa budynku przy ulicy Łubnej 17 na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej w ramach zadania pn. Budowa, rozbudowa, adaptacja pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo-wychowawczych (14-tki) Szczegóły
29.03.2018 13.04.2018 Przebudowa ulicy Wrzosowej na odcinku od ulicy Grodzkiej do ulicy Bobrownickiej oraz ulicy Żywicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Jodłowa, Brzozowa, Żywiczna, Wrzosowa z podziałem na 2 zadania Szczegóły
29.03.2018 13.04.2018 Przebudowa ulicy Pustej na odc. od ul. Wiejskiej do ul. Prostej Szczegóły
29.03.2018 13.04.2018 Budowa miejsc postojowych wzdłuż ulicy Kujawskiej Szczegóły
« 1 2 3 4 11 12 13 »