Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
25.08.2016 09.09.2016 Budowa pawilonu dla psów na terenie Schroniska dla Zwierząt realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego – III postępowanie Szczegóły
27.07.2016 04.08.2016 Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowokosztorysowej dla II etapu zadania inwestycyjnego pn. Przedłużenie ulicy Brzezinowej do połączenia z ul. Mielęcińską i ul. Letnią do Al. Jana Pawła II (2015-2018) według programu niskoemisyjnego Szczegóły
27.07.2016 05.08.2016 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa trasy średnicowej – I etap od ul.Toruńskiej. Szczegóły
27.07.2016 11.08.2016 Budowa czterowlotowego ronda na skrzyżowaniu ulic Hutnicza – Promienna – Pogodna – Budowlanych we Włocławku Szczegóły
27.07.2016 11.08.2016 Budowa skweru rekreacyjnego przy ulicy Planty Szczegóły
27.07.2016 11.08.2016 Budowa i modernizacja oświetlenia ulic miasta Włocławek Szczegóły
27.07.2016 16.08.2016 Modernizacja chodników na estakadzie w ciągu ul. Wroniej we Włocławku w ramach zadania pn.: Modernizacja obiektów inżynieryjnych w ciągu ul. Wroniej i Al. Królowej Jadwigi Szczegóły
26.07.2016 10.08.2016 Wykonanie elewacji Zespołu Szkół Technicznych Szczegóły
26.07.2016 10.08.2016 Budowa pawilonu dla psów na terenie Schroniska dla Zwierząt realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego – II postępowanie Szczegóły
19.07.2016 03.08.2016 Zaprojektowanie i wykonanie robót uzupełniających na podstawie audytów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD) w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi krajowej nr 1 etap II i IV – II postępowanie Szczegóły
19.07.2016 03.08.2016 Program „Dach” – modernizacja pokryć dachowych. Szczegóły
15.07.2016 23.08.2016 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego Szczegóły
08.07.2016 25.07.2016 Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta Szczegóły
30.06.2016 15.07.2016 Przebudowa II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika – wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową Szczegóły
29.06.2016 14.07.2016 Zaprojektowanie i wykonanie robót uzupełniających na podstawie audytów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD) w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 1 etap II i IV” Szczegóły
« 1 2 3 11 12 13 14 15 16 17 »