Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
19.07.2016 03.08.2016 Program „Dach” – modernizacja pokryć dachowych. Szczegóły
15.07.2016 23.08.2016 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego Szczegóły
08.07.2016 25.07.2016 Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta Szczegóły
30.06.2016 15.07.2016 Przebudowa II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika – wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową Szczegóły
29.06.2016 14.07.2016 Zaprojektowanie i wykonanie robót uzupełniających na podstawie audytów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD) w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 1 etap II i IV” Szczegóły
28.06.2016 13.07.2016 Budowa pawilonu dla psów na terenie Schroniska dla Zwierząt Szczegóły
27.06.2016 06.07.2016 Budowa budynku Przedszkola Publicznego nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu Szczegóły
17.06.2016 27.06.2016 „Śródmieście na drodze do zmian – opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka” – proces programowania gminnego programu rewitalizacji wraz z opracowaniem dokumentów towarzyszących Szczegóły
16.06.2016 04.07.2016 Przebudowa hali sportowo-widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 12 we Włocławku – II postępowanie Szczegóły
16.06.2016 01.07.2016 „Budowa placu zabaw i boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 18” – Budżet obywatelski w 2016 roku Szczegóły
16.06.2016 01.07.2016 Przebudowa pomieszczenia kuchni, stołówki oraz szatni w Szkole Podstawowej nr 14 Szczegóły
13.06.2016 22.06.2016 Remont i rozbudowa budynku Liceum Ziemi Kujawskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania Modernizacja budynku Liceum Ziemi Kujawskiej przy ul. Mickiewicza 6 we Włocławku Szczegóły
10.06.2016 28.06.2016 Budowa fontanny chodnikowej na Śródmieściu we Włocławku – II postępowanie Szczegóły
10.06.2016 27.06.2016 Program Okna – wymiana okien w placówkach oświatowo wychowawczych z podziałem na 3 zadania – II postępowanie Szczegóły
10.06.2016 20.06.2016 Ochrona fizyczna obiektów (dozór) i mienia Urzędu Miasta Włocławek Szczegóły
« 1 2 3 11 12 13 14 15 16 »