Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
08.04.2016 25.04.2016 Program utwardzania dróg gruntowych Szczegóły
01.04.2016 18.04.2016 Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 20 – wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową Szczegóły
23.03.2016 08.04.2016 Przebudowa sanitariatów w budynku A Urzędu Miasta Włocławek w ramach zadania pn.: „Przebudowa budynków Urzędu Miasta” Szczegóły
21.03.2016 05.04.2016 Budowa parkingów na terenie miasta Szczegóły
11.03.2016 30.03.2016 Program „Dach” – modernizacja pokryć dachowych – Zespół Szkół Nr 9 – segment A Szczegóły
11.03.2016 31.03.2016 Program Okna – wymiana okien w placówkach oświatowo wychowawczych z podziałem na 4 zadania Szczegóły
11.03.2016 29.03.2016 Przebudowa dróg powiatowych Szczegóły
29.02.2016 15.03.2016 Modernizacja obiektów inżynieryjnych w ciągu ul. Wroniej i Al. Królowej Jadwigi Szczegóły
24.02.2016 03.03.2016 Utrzymanie terenów zieleni na terenie miasta Włocławka z podziałem na 5 zadań Szczegóły
23.02.2016 09.03.2016 Budowa chodników Szczegóły
15.02.2016 23.02.2016 Wykonanie wycen nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych, podziałów wstępnych nieruchomości wraz z podziałami właściwymi geodezyjnymi działek i wznowienie granic z podziałem na 4 zadania Szczegóły
09.12.2015 29.12.2015 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Samochodowych Szczegóły
22.12.2015 08.01.2016 Zabezpieczenie obiektu Zespołu Szkół Technicznych przed wodą gruntową i wilgocią – II postępowanie Szczegóły
15.12.2015 23.12.2015 Utrzymanie czystości i porządku w Gminie Miasto Włocławek z podziałem na 2 zadania – II postępowanie Szczegóły
« 1 2 3 13 14 15 16 »