Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
10.06.2016 27.06.2016 Program Okna – wymiana okien w placówkach oświatowo wychowawczych z podziałem na 3 zadania – II postępowanie Szczegóły
10.06.2016 20.06.2016 Ochrona fizyczna obiektów (dozór) i mienia Urzędu Miasta Włocławek Szczegóły
06.06.2016 16.06.2016 Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Włocławek wraz z jednostkami podległymi pod Wydział Edukacji Szczegóły
30.05.2016 14.06.2016 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 Szczegóły
17.05.2016 01.06.2016 Przebudowa dróg powiatowych Szczegóły
13.05.2016 30.05.2016 Przebudowa wiaduktów w ciągu Alei Kazimierza Wielkiego (DK 62) we Włocławku, nad torami bocznicowymi stacji Włocławek Wschód wraz z przebudową dojazdów oraz budowa kładki dla rowerów przy wiadukcie południowym; obszar miejski, województwo kujawsko – pomorskie”. Szczegóły
12.05.2016 27.05.2016 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek z podziałem na 6 zadań Szczegóły
05.05.2016 23.05.2016 Przebudowa hali sportowo-widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 12 we Włocławku Szczegóły
05.05.2016 13.05.2016 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek – etap II – z podziałem na 2 zadania Szczegóły
04.05.2016 25.05.2016 „Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budynku administracyjnego Urzędu Miasta ul. 3-go Maja – Tumska, w ramach zadania: Rewitalizacja kwartału od ul. 3-go Maja do ul. Tumska ” Szczegóły
04.05.2016 19.05.2016 Adaptacja części parteru ze zmianą sposobu użytkowania części parteru budynku, na archiwum zakładowe Urzędu Miasta Włocławek, Włocławek, ul. Ptasia 2a, w ramach zadania pn. „Przebudowa budynków Urzędu Miasta” Szczegóły
28.04.2016 13.05.2016 Program utwardzania dróg gruntowych – II postępowanie Szczegóły
22.04.2016 09.05.2016 Budowa fontanny chodnikowej na Śródmieściu we Włocławku Szczegóły
15.04.2016 04.05.2016 Przebudowa dróg gminnych Szczegóły
15.04.2016 05.05.2016 Przebudowa alejek w Parku im. Władysława Łokietka – etap VI Szczegóły
« 1 2 3 13 14 15 16 17 18 »