Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
20.02.2019 07.03.2019 Wymiana ogrodzenia i modernizacja placu zabaw, oraz remont ogrodzenia i budowa parkingu z podziałem na 2 zadania Szczegóły
20.02.2019 07.03.2019 Budowa parkingów na terenie miasta (Żurawia, Barska) z podziałem na 2 zadania Szczegóły
13.02.2019 21.02.2019 Oczyszczanie miasta z podziałem na 2 zadania Szczegóły
13.02.2019 21.02.2019 Dostawa wyposażenia (sprzęt komputerowy i biurowy) do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych oraz Centrum Kształcenia Praktycznego z podziałem na 6 zadań Szczegóły
11.02.2019 19.02.2019 Promocja Gminy Miasto Włocławek poprzez sport Szczegóły
07.02.2019 22.02.2019 Przebudowa ul. Żytniej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Szczegóły
06.02.2019 22.02.2019 Budowa drogi dla działkowców Południe Włocławek Szczegóły
05.02.2019 20.02.2019 Przebudowa boiska na Michelinie przy ul. Sarniej Szczegóły
30.01.2019 14.02.2019 Budowa linowego placu zabaw dla dzieci przy ulicy Mostowej na Zawiślu Szczegóły
25.01.2019 06.02.2019 Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych Szczegóły
15.11.2018 27.11.2018 Odbieranie odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
29.10.2018 07.11.2018 Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta z podziałem na 3 zadania Szczegóły
17.10.2018 22.11.2018 Zagospodarowanie odpadów komunalnych Szczegóły
04.10.2018 19.10.2018 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Budowa linowego placu zabaw dla dzieci przy ulicy Mostowej na Zawiślu – II postępowanie Szczegóły
08.08.2018 04.09.2018 Utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulic Miasta Włocławek Szczegóły
« 1 2 3 4 5 14 15 16 »