Uchwała nr XXXVIII/3/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. we Włocławku na lata 2018-2022”.

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miasta
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXVIII
  • Data podjęcia (podpisania) 06.02.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 06.02.2018
  • Data wejścia w życie 06.02.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXXVIII/3/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. we Włocławku na lata 2018-2022”.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art.21 ust.5 ustawy z dnia 7. czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017r. poz.328, poz.1566 i poz.2180) i art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz.1875 i poz.2232 oraz z 2018r. poz. 130)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian