Uchwała nr XXXVIII/4/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Włocławek

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miasta
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXVIII
  • Data podjęcia (podpisania) 06.02.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.03.2018
  • Data wejścia w życie 01.03.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 15.02.2018
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2018.796
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 796
  • Nr aktu prawnego XXXVIII/4/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Włocławek
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519, poz. 785, poz. 898, poz. 1089, poz. 1529, poz. 1566, poz. 1688, poz. 1888, poz. 1999, poz. 2056 i poz. 2290 oraz z 2018 r. poz. 9 i poz. 88) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 j.t.)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian