Uchwała nr XXXVIII/5/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wyznaczenia kierunków działań w zakresie ochrony krajobrazu miejskiego

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miasta
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXVIII
  • Data podjęcia (podpisania) 06.02.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 06.02.2018
  • Data wejścia w życie 06.02.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXXVIII/5/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie wyznaczenia kierunków działań w zakresie ochrony krajobrazu miejskiego
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 i poz. 2232 oraz z 2018r. poz. 130) w związku z § 20 ust. 1 Statutu Miasta Włocławek
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian