Uchwała nr XXXVIII/6/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Miastu Zielona Góra zadań dotyczących zadań prowadzenia kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miasta
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXVIII
  • Data podjęcia (podpisania) 06.02.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 06.02.2018
  • Data wejścia w życie 06.02.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXXVIII/6/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Miastu Zielona Góra zadań dotyczących zadań prowadzenia kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 5 ust. 2 i 3 oraz art. 12 pkt 8a w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017.poz. 1868 oraz z 2018r. poz. 130) oraz art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2077
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian