W związku ze zbliżającymi się wyborami do rad powiatowych izby rolniczej, przypadającymi na dzień 28 lipca 2019 r. zostanie udostępniony do wglądu spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania w tych wyborach w terminie od dnia 17 czerwca 2019 r.

W związku ze zbliżającymi się wyborami do rad powiatowych izby rolniczej, przypadającymi na dzień 28 lipca 2019 r. zostanie udostępniony do wglądu spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania w tych wyborach  w terminie od dnia  17 czerwca 2019 r. przez okres 5 dni począwszy od dnia jego wyłożenia. Osoby zainteresowane mogą dokonać sprawdzeń w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Włocławek,  ul. 3 Maja 22, I piętro, pok. 25,  w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7:30  do godz. 15:30; wtorek od godz. 7:30  do godz. 17:00; piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00.

Informacje

Rejestr zmian