Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (161/wnio/2019)

  • Nr karty/rok 161/wnio/2019
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji (161/wnio/2019)
  • Temat dokumentu inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (161/wnio/2019)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. sosny z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Leśnej (dz. nr 43 KM 111/2 obręb Włocławek).
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy S.6131.342.2019
  • Dokument wytworzył Włocławska Spółdzielnia Mieszkaniowa
  • Data dokumentu 09.09.2019
  • Dokument zatwierdził Prezes Zarządu, Z-ca Prezesa Zarządu
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Wydział Środowiska Urząd Miasta Włocławek ul. 3 maja 22 I piętro pokój nr 19 tel. 54 414-41-65
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 09.09.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian