Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-12-13 13:18:04 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (214/dec/2019) Szczegóły
2 2019-12-13 10:33:17 Dokumentacja Geologiczno-Inżynierska (Ekofizjograficzna) (4/eko/2019) Szczegóły
3 2019-12-12 15:28:14 GOK08 - decyzja zezwalająca na hodowlę lub utrzymanie psów rasy chart oraz ich mieszańców. Szczegóły
4 2019-12-12 15:06:57 Zarządzenie nr 494/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i… Szczegóły
5 2019-12-12 12:58:31 Decyzji Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11.12.2019 r. (znak: UA.WZ.6730.66.2019) umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku biurowo – garażowo – magazynowego, budowie dwóch parkingów na około 5 miejsc postojowych i na około 15 miejsc postojowych, budowie dwóch wiat magazynowych, budowie urządzeń rozsączających dla zagospodarowania wody deszczowej oraz niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie działek nr 42/1 i 35/17 obręb Włocławek KM 29 przy ul. Toruńskiej 91a we Włocławku. Szczegóły
6 2019-12-12 12:52:43 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (213/dec/2019) Szczegóły
7 2019-12-12 12:49:52 Zgłoszenie budowy sieci telekomunikacyjnej - światłowodowej, na terenie dz. nr 190 obręb Michelin KM 9, dz. nr 4, 104 obręb Michelin KM 8, dz. nr 1, 7, 6/4, 45, 13, 16 obręb Michelin KM 7 oraz dz. nr 1, 6, 66, 122 obręb Michelin KM 22 przy ulicy Michelińskiej, Parkowej, Wczasowej, Brzezinowej, Modrzewiowej, Lipowej, Komarowej, Bocianiej, Paprociej, Dębowej we Włocławku Doręczenie zgłoszenia Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186; z późn. zm.)* Data… Szczegóły
8 2019-12-12 12:47:43 Uchwała Nr 10/WPF/2019 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Włocławek na lata 2020-2030. Szczegóły
9 2019-12-12 12:43:06 Uchwała Nr 6/Dpr/2019 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Włocławek na 2020 rok, Szczegóły
10 2019-12-12 12:40:03 Uchwała Nr 10/P/2019 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Włocławek na 2020 rok, Szczegóły
11 2019-12-12 10:44:07 Zarządzenie nr 508/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. transportu i infrastruktury drogowej Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) zarządza się… Szczegóły
12 2019-12-12 10:10:56 Zarządzenie nr 507/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4b i art. 110 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r.… Szczegóły
13 2019-12-12 09:43:06 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (210/wnio/2019) Szczegóły
14 2019-12-11 15:40:45 Zarządzenie nr 506/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Na podstawie art. 109 ust.1 pkt 2 i ust. 4, art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz.… Szczegóły
15 2019-12-11 15:37:45 Zarządzenie nr 505/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Na podstawie art. 109 ust.1 pkt 1 i ust. 4, art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz.… Szczegóły
« 1 2 3 4 577 578 579 »