Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-03-23 13:48:04 Porządek obrad komisji Kultury i Sportu odbywającego się 27 marca 2018 roku Dnia 27 marca br. o godz. 08:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta Włocławek w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11/13 sala nr 20.  … Szczegóły
2 2018-03-23 13:46:21 Dnia 27 marca br. o godz. 08:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta Włocławek w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11/13 sala nr 20. Dnia 27 marca br. o godz. 08:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta Włocławek w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11/13 sala nr 20. Proponowany… Szczegóły
3 2018-03-23 10:30:42 Zarządzenie nr 74/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego Na podstawie art.55 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2018. poz.395 t.j.) w związku z § 29 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz… Szczegóły
4 2018-03-23 09:19:13 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zdolności produkcyjnych nawozów w ANWIL S.A.” w Obszarze Produkcji Nawozów ANWIL S.A. we Włocławku. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska… Szczegóły
5 2018-03-22 13:12:05 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (62/dec/2018) Szczegóły
6 2018-03-22 12:41:41 Zarządzenie nr 73/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 58/1 o powierzchni 0,3246 ha w obrębie Włocławek KM 112/2 położonej we Włocławku przy ul. Papieżka 73, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na rzecz jej użytkowników wieczystych. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232 oraz z 2018… Szczegóły
7 2018-03-22 12:34:59 Zarządzenie nr 72/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 1/151 o powierzchni 0,0219 ha w obrębie Michelin KM 14 i nr 1/166 o powierzchni 0,0106 ha w obrębie Michelin KM 14, położonej we Włocławku przy ul. Bartnickiej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232 oraz z 2018… Szczegóły
8 2018-03-22 11:31:23 Skorowidz Zarządzeń Prezydenta Miasta Włocławek – 2017 rok Szczegóły
9 2018-03-22 08:50:59 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Kolskiej 12. Prezydent Miasta Włocławek działając na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)… Szczegóły
10 2018-03-22 08:49:59 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Toruńska 53A,53B,53C - dz. nr 18/17 obręb Włocławek KM 34 Prezydent Miasta Włocławek, działając na podstawie art. 10 i  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku… Szczegóły
11 2018-03-22 08:49:12 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (61/dec/2018) Szczegóły
12 2018-03-21 13:31:57 Uchwała nr IV/24/2018 Młodzieżowej Rady Miasta z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie organizacji dnia sportu wraz z innymi podmiotami Szczegóły
13 2018-03-21 13:29:06 Uchwała nr IV/23/2018 Młodzieżowej Rady Miasta z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie organizacji dnia dziecka wraz z innymi podmiotami Szczegóły
14 2018-03-21 13:25:26 Uchwała nr IV/22/2018 Młodzieżowej Rady Miasta z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie organizacji spotkania z osobą związaną ze środowiskiem kultury i sztuki Szczegóły
15 2018-03-21 13:22:52 Uchwała nr IV/21/2018 Młodzieżowej Rady Miasta z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie organizacji spotkania z osobą związaną ze środowiskami kombatanckimi Szczegóły
« 1 2 3 4 381 382 383 »