Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-08-23 11:12:19 Zarządzenie Nr 363/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznawanie nagrody Prezydenta Miasta Włocławek dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506, poz. 1309) i uchwały nr XI/88/2019 Rady Miasta… Szczegóły
2 2019-08-23 11:04:36 Zarządzenie Nr 362/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku na podstawie art. 30 ust.1 i art.33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.poz.506, poz.1309) oraz § 5 pkt 5 Statutu… Szczegóły
3 2019-08-23 10:43:52 Zarządzenie nr 361/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Lipnowskiej 12b, stanowiącej część dz. nr 40 KM 9/1 o pow. 15,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) i art. 13 ust. 1… Szczegóły
4 2019-08-23 10:41:25 Zarządzenie nr 360/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4b i art. 110 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r.… Szczegóły
5 2019-08-23 10:38:33 Zarządzenie nr 359/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek Na podstawie art. 109 ust.1 pkt 1 i ust. 4, art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz.… Szczegóły
6 2019-08-23 10:04:39 Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą" Prezydent Miasta Włocławek, działając na podstawie art.33 ust.1 w związku z art.79 ust.1 ustawy  z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa… Szczegóły
7 2019-08-22 14:24:55 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (153/wnio/2019) Szczegóły
8 2019-08-22 12:09:08 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (158/dec/2019) Szczegóły
9 2019-08-22 08:32:58 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (152/wnio/2019) Szczegóły
10 2019-08-22 08:30:47 Zarządzenie nr 358/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek Na podstawie art. 109 ust.1 pkt 2 i ust. 4, art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz.… Szczegóły
11 2019-08-22 08:28:02 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 18 Prezydent Miasta Włocławek działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z… Szczegóły
12 2019-08-21 14:42:00 Zarządzenie nr 357/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku, ul. Bukowa 38/40 Na podstawie art. 63 ust. 1 i ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148) zarządza się, co następuje: § 1. W… Szczegóły
13 2019-08-21 14:09:07 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowie oświetlenia terenu oraz ciągów pieszych przy ul. Mostowej 7/9 we Włocławku Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) i art. 49 Ustawy z… Szczegóły
14 2019-08-21 12:38:03 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (157/dec/2019) Szczegóły
15 2019-08-20 14:46:38 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (156/dec/2019) Szczegóły
« 1 2 3 4 572 573 574 »