Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-02-21 13:14:43 Zarządzenie nr 68/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie regulaminu działania Komisji do spraw oceny wniosków o udzielenie dotacji na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz.1571, poz. 1696, poz. 1815) w związku z… Szczegóły
2 2020-02-21 11:59:04 Promocja Gminy Miasto Włocławek poprzez sport. Szczegóły
3 2020-02-20 15:23:35 Uchwała Nr VII/5/2020 r. Młodzieżowej Rady Miasta z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zorganizowania eventu pn. "Dzień Wiosny na ekologicznie". Szczegóły
4 2020-02-20 15:18:35 Uchwała Nr VII/4/2020 r. Młodzieżowej Rady Miasta z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Włocławek Szczegóły
5 2020-02-20 15:13:02 Uchwała Nr VII/3/2020 r. Młodzieżowej Rady Miasta z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Włocławek Szczegóły
6 2020-02-20 15:06:06 Uchwała Nr VII/2/2020 r. Młodzieżowej Rady Miasta z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Włocławek Szczegóły
7 2020-02-20 11:38:57 Zgłoszenie budowy linii kablowej nn-0,4kV oraz rozdzielnic kablowych przy ulicy Celulozowej we Włocławku Doręczenie zgłoszenia Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186; z późn. zm.)* Data… Szczegóły
8 2020-02-20 08:05:59 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Hożej 2. Prezydent Miasta Włocławek działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z… Szczegóły
9 2020-02-19 14:49:08 Zarządzenie nr 67/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 roku. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1571, poz.1815)… Szczegóły
10 2020-02-19 13:02:55 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (16/dec/2020) Szczegóły
11 2020-02-19 11:10:23 Zarządzenie nr 66/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości. Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z   2019 r. poz. 684, poz. 1504), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia… Szczegóły
12 2020-02-19 11:01:28 Rozbudowa integracyjnego placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 9 z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną. Szczegóły
13 2020-02-19 10:50:21 Budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu – III postępowanie Szczegóły
14 2020-02-19 10:40:54 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (19/wnio/2020) Szczegóły
15 2020-02-19 10:36:05 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (15/dec/2020) Szczegóły
« 1 2 3 4 582 583 584 »