Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-04-06 08:35:29 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Skarżyńskiego 4. Prezydent Miasta Włocławek działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z… Szczegóły
2 2020-04-06 08:33:56 Zarządzenie Nr 135/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego lokal użytkowy, stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczony do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym. Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309,… Szczegóły
3 2020-04-03 13:04:22 Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Zmianie sposobu magazynowania surowców poprzez budowę silosów do magazynowania: szamotu (S1 i S2) i piasku kwarcowego mielonego (S3 i S4) w obszarze Instalacji do magazynowania szamotu i piasku kwarcowego eksploatowanej przez Geberit Produkcja Sp. z o.o. w Zakładzie przy ul. Płockiej 106 we Włocławku. Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2020 r., poz. 256 j.t.), w związku z art.… Szczegóły
4 2020-04-03 13:01:07 Termomodernizacja dachu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 we Włocławku, w ramach zadania „Program Dach – modernizacja pokryć dachowych” Szczegóły
5 2020-04-03 11:32:13 Zarządzenie Nr 134/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 03 kwietnia 2020 r. sprawie odwołania konkursu ofert na udzielanie mieszkańcom Włocławka gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.… Szczegóły
6 2020-04-03 09:41:59 Ogłoszenie Prezydenta Miasta dotyczące zgłaszania członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy  urzędu – tj. do godz. 14.00 w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej Szczegóły
7 2020-04-02 13:58:42 Zarządzenie nr 133/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2020 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696… Szczegóły
8 2020-04-02 10:49:08 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (26/dec/2020) Szczegóły
9 2020-04-02 10:46:41 Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (25/dec/2020) Szczegóły
10 2020-04-02 07:49:52 Prezydent Miasta Włocławek odwołuje I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Planty, oznaczonej jako działka nr 116/16 KM 55 o pow. 30,00 m2. OGŁOSZENIE Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020, poz. 65) oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 110… Szczegóły
11 2020-03-31 12:19:58 Informacja : Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31 marca 2020 r. wszczęto postępowanie, na wniosek złożony w dniu 11 marca 2020 r. (uzupełniony w dniu 23 marca 2020 r.) przez POLKOMTEL INFRASTRUKTURA Sp. z o.o. INFORMACJA Na podstawie art. 34a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186; z późn. zm.) Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31… Szczegóły
12 2020-03-30 13:36:02 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (40/wnio/2020) Szczegóły
13 2020-03-30 13:21:02 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie działki nr 132 obręb Włocławek KM 55 przy ulicy Wiejskiej we Włocławku. Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) i art. 49 Ustawy z… Szczegóły
14 2020-03-30 08:31:28 Prezydent Miasta Włocławek odwołuje pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Chmielnej, oznaczonej jako działka nr 65/25 (Włocławek KM 51) o pow. 0,0064 ha, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WL1W / 00007709 / 4. OGŁOSZENIE Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. poz. 65 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 110a /… Szczegóły
15 2020-03-27 12:03:06 Uprzejmie informuję, iż w dniu 30 marca 2020 r. odbędą się obrady XXI sesji Rady Miasta Włocławek, zwołanej w trybie zwykłym. Uprzejmie informuję, iż w dniu 30 marca 2020 r. odbędą się obrady XXI sesji Rady Miasta Włocławek, zwołanej w trybie zwykłym. Porządek obrad znajdziecie Państwo na http://wloclawek.esesja.pl/ Szczegóły
« 1 2 3 4 592 593 594 »