„Zakup pomocy dydaktycznych dla 4 międzyszkolnych pracowni przyrodniczych z podziałem na 6 zadań”, na potrzeby realizacji projektu pn. „Czym skorupka za młodu – uczniowie z 13 szkół kształcenia podstawowego Włocławka podnoszą swoje kompetencje” współfinansowanego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020- RPKP.10.02.02, nr projektu:EF-III.432.558.2016.

  • Status zamówienia Rozstrzygnięty
  • Rodzaj zamówienia publicznego Dostawy
  • Zamawiający Gmina Miasto Włocławek
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Planowane dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
  • Data ogłoszenia 23.11.2017
  • Data składania ofert 04.12.2017
  • Godzina składania ofert 09:00
  • Data otwarcia ofert 04.12.2017
  • Godzina otwarcia ofert 09:15
  • Miejsce złożenia oferty Biuro Obsługi Mieszkańców - stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej Prezydenta Miasta Włocławek Urząd Miasta Włocławek Zielony Rynek 11/13 87-800 Włocławek
  • Numer UZP/TED 621011-N-2017
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian