Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (62/zglo/2019)

  • Nr karty/rok 62/zglo/2019
  • Rodzaj dokumentu Zgłoszenia (62/zglo/2019)
  • Temat dokumentu ochrona przed polami elektromagnetycznymi
  • Nazwa dokumentu Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (62/zglo/2019)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne – stacja bazowa telefonii komórkowej Nr 32358 (47131N!) GWL WŁOCŁAWEK ul. Toruńska 156, 87-800 Włocławek, w zakresie wielkości i rodzaju emisji
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy S.6222.70.2019
  • Dokument wytworzył Z upoważnienia T-Mobile Anna Ziarkowska
  • Data dokumentu 27.11.2019
  • Dokument zatwierdził Z upoważnienia T-Mobile Anna Ziarkowska
  • Data zatwierdzenia dokumentu 27.11.2019
  • Miejsce przechowywania dokumentu Wydział Środowiska Urząd Miasta Włocławek ul. 3-go Maja 22 I piętro pokój nr 18 tel. 54 414-13-07
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 03.12.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian