Gminne Jednostki Organizacyjne 2018 rok

Typ Data Tytuł
Artykuł 26.09.2017 Ewa Fol – Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 21.09.2017 Grażyna Szczyżyńska – Przedszkole Publiczne Nr 35 we Włocławku – p. o. dyrektora Szczegóły
Artykuł 18.08.2017 Katarzyna Figel-Stolcman – Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. – Prezes Zarządu Szczegóły
Artykuł 05.04.2017 Agnieszka Gałkiewicz – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Podinspektor Szczegóły
Artykuł 05.04.2017 Natalia Herman-Seroczyńska – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Starszy Referent Szczegóły
Artykuł 05.04.2017 Beata Wasielewska – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Sekcja Świadczeń Rodzinnych – Starszy Referent Szczegóły
Artykuł 05.04.2017 Małgorzata Drzewiecka – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Starszy Referent Szczegóły
Artykuł 05.04.2017 Jarosław Szopa – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Podinspektor Szczegóły
Artykuł 15.02.2017 Mariusz Marciniak – Prezes zarządu MPWiK sp. z o.o. we Włocławku Szczegóły
Artykuł 17.01.2017 Honorata Baranowska – Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych we Włocławku – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 19.12.2016 Tomasz Smoliński – Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku – Zastępca Dyrektora Szczegóły
Artykuł 19.12.2016 Adam Turek – Zakład Aktywności Zawodowej – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 15.09.2016 Barbara Kuklak – Przedszkole Publiczne nr 16 – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Joanna Krajewska – Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg – Kierownik Referatu Ochrony Pasa Drogowego i Opłat Szczegóły
Artykuł 28.06.2016 Iwona Jarmużek – Przedszkole Publiczne Nr 4 – Dyrektor Szczegóły