Informacja o postępowaniach w sprawach dot. wycinki drzew i krzewów

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.02.2019 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wienieckiej 36 – 38 dz. nr 13/25 KM 33. Szczegóły
Artykuł 27.02.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Budowlanych 8 / Chemików 15 – 17 dz. nr 13/13 KM 33. Szczegóły
Artykuł 19.02.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Pogodnej 3. Szczegóły
Artykuł 11.02.2019 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Łanowej 1. Szczegóły
Artykuł 11.02.2019 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Ostrowskiej 38. Szczegóły
Artykuł 04.02.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Kolskiej 14. Szczegóły
Artykuł 01.02.2019 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Budowlanych 8/ Chemików 15 – 17 dz. nr 13/13 KM 33. Szczegóły
Artykuł 22.01.2019 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Pogodnej 3 Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Fredry 20 dz. nr 267 KM 73 Szczegóły
Artykuł 14.01.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Budowlanych 8 i Chemików 15-17 – dz. nr 13/13 obręb Włocławek KM 33 Szczegóły
Artykuł 14.01.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Urocza 2-4 – dz. nr 116/129 obręb Włocławek KM 32 Szczegóły
Artykuł 14.01.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Rajska 3-5 – dz. nr 116/111 obręb Włocławek KM 32 Szczegóły
Artykuł 07.01.2019 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Kolskiej 14 Szczegóły
Artykuł 03.01.2019 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. 14 Pułku Piechoty 10/12. Szczegóły
Artykuł 03.01.2019 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Ostrowskiej 28 dz. nr 38/21 KM 111/2 Szczegóły