Informacja o postępowaniach w sprawach dot. wycinki drzew i krzewów

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.08.2018 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wienieckiej 36 – 38 dz. nr 13/25 KM 33 Szczegóły
Artykuł 10.08.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Rajska 2 i Sielska 5 – dz. nr 116/109 obręb Włocławek KM 32 Szczegóły
Artykuł 10.08.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Rajska 8 – dz. nr 116/107 obręb Włocławek KM 32 Szczegóły
Artykuł 07.08.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy Pl. Kolanowszczyzna 15 Szczegóły
Artykuł 31.07.2018 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Urocza 2-4 (dz. nr 116/129 obręb Włocławek KM 32) Szczegóły
Artykuł 24.07.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Toruńska 71-73 – dz. nr 63/10 obręb Włocławek KM 31 Szczegóły
Artykuł 10.07.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Żytniej 76. Szczegóły
Artykuł 04.07.2018 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy Pl. Kolanowszczyzna 15. Szczegóły
Artykuł 03.07.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Hutniczej 2 / Toruńskiej 69 dz. nr 63/12 KM 31. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.07.2018 Wniosek o wydanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku (123/wnio/2018) Szczegóły
Artykuł 29.06.2018 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej 71-73 (dz. nr 63/10 obręb Włocławek KM 31) Szczegóły
Artykuł 21.06.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Żytniej 64 dz. nr 27/2 KM 105. Szczegóły
Artykuł 21.06.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Krętej 2 dz. nr 23/10 KM 111/1. Szczegóły
Artykuł 21.06.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. 14 Pułku Piechoty 19 dz. nr 38/20 KM 111/2. Szczegóły
Artykuł 21.06.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew na terenie nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. 14 Pułku Piechoty 4. Szczegóły