Informacja o postępowaniach w sprawach dot. wycinki drzew i krzewów

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.02.2018 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Fredry 8 dz. nr 26 KM 74/2. Szczegóły
Artykuł 19.02.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wienieckiej 28, 30, 32 – dz. nr 13/16 obręb Włocławek KM 33 Szczegóły
Artykuł 19.02.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Chemików 9, 11, 13 – dz. nr 13/14 obręb Włocławek KM 33 Szczegóły
Artykuł 19.02.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej 49a, 53a, 53b, 53c – dz. nr 18/8 obręb Włocławek KM 34 Szczegóły
Artykuł 15.02.2018 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Łanowej 1. Szczegóły
Artykuł 15.02.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa na terenie nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Krętej 2. Szczegóły
Artykuł 31.01.2018 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Fredry 8 dz. nr 26 KM 74/2. Szczegóły
Artykuł 31.01.2018 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Planty 21/25 dz. nr 132 KM 78. Szczegóły
Artykuł 24.01.2018 Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Łanowej 4 dz. nr 31/8 KM 111/1. Szczegóły
Artykuł 24.01.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Łanowej 4 dz. nr 31/8 KM 111/1. Szczegóły
Artykuł 24.01.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy Al. Chopina 55/57 dz. nr 224/1 KM 52 Szczegóły
Artykuł 24.01.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy Al. Chopina 42 dz. nr 66/9 KM 51. Szczegóły
Artykuł 24.01.2018 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Chemików 9 – 13 (dz. nr 13/14 obręb Włocławek KM 33) Szczegóły
Artykuł 24.01.2018 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Toruńska 49A, 53A, 53B, 53C (dz. nr 18/8 obręb Włocławek KM 34) Szczegóły
Artykuł 24.01.2018 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wienieckiej 28 – 32 (dz. nr 13/16 obręb Włocławek KM 33) Szczegóły