Informacja o postępowaniach w sprawach dot. wycinki drzew i krzewów

Typ Data Tytuł
Artykuł 31.07.2020 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Dziewińskiej 16/24. Szczegóły
Artykuł 31.07.2020 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Skarżyńskiego 4. Szczegóły
Artykuł 28.07.2020 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Olszowej 3/7. Szczegóły
Artykuł 28.07.2020 Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Warszawskiej dz. nr 15/4 KM 50 Szczegóły
Artykuł 28.07.2020 Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji na usunięcie 2 drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy Al. Chopina 22 dz. nr 65/11 KM 82 Szczegóły
Artykuł 22.06.2020 Obwieszczenie o zmianie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Skarżyńskiego 4. Szczegóły
Artykuł 22.06.2020 Obwieszczenie o zmianie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Fredry 20. Szczegóły
Artykuł 15.06.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Łanowej 8. Szczegóły
Artykuł 15.06.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Łanowej 5. Szczegóły
Artykuł 19.05.2020 Obwieszczenie o wydanej decyzji dotyczącej umorzenia opłaty za usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wesołej 10 – 12 . Szczegóły
Artykuł 19.05.2020 Obwieszczenie o wydanej decyzji dot.umorzenia opłaty za usunięcie krzewów z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Przyjemnej 4-4a. Szczegóły
Artykuł 15.05.2020 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Łanowej 8 Szczegóły
Artykuł 15.05.2020 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Łanowej 5 Szczegóły
Artykuł 08.05.2020 Obwieszczenie o zmianie decyzji zezwalającej na usunięcie 2 szt. drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Ostrowskiej 16A. Szczegóły
Artykuł 08.05.2020 Obwieszczenie o zmianie decyzji zezwalającej na usunięcie 2 szt. drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Łanowej 4A. Szczegóły