Informacja o postępowaniach w sprawach dot. wycinki drzew i krzewów

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.06.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy Alei Chopina 16/26/Traugutta 29. Szczegóły
Artykuł 14.06.2017 Obwieszczenie o zamiarze wygaszenia decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy Budowlanych 1A/3B. Szczegóły
Artykuł 14.06.2017 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dokumentach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Żytniej 76. Szczegóły
Artykuł 13.06.2017 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Łanowej 8 dz. nr 30 KM 111/1 Szczegóły
Artykuł 13.06.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Polnej 47 dz. nr 28/7 KM 105 Szczegóły
Artykuł 13.06.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmawiającej zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Ostrowskiej 28 dz. nr 38/21 KM 111/2 Szczegóły
Artykuł 13.06.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Ostrowskiej 38. Szczegóły
Artykuł 13.06.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. 14 Pułku Piechoty 17/19. Szczegóły
Artykuł 09.06.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Rajskiej 2 / Sielskiej 5 dz. nr 116/109 KM 32. Szczegóły
Artykuł 09.06.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wienieckiej 40 dz. nr 13/24 KM 33. Szczegóły
Artykuł 08.06.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wienieckiej 44. Szczegóły
Artykuł 08.06.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Hutniczej 11-15/Budowlanych 8. Szczegóły
Artykuł 08.06.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Chemików 15-17/Budowlanych 8. Szczegóły
Artykuł 02.06.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wesołej 14 – 16 3/222 KM 28. Szczegóły
Artykuł 02.06.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Krętej 2 dz. nr 23/10 KM 111/1. Szczegóły