Informacje w sprawie wydanych pozwoleń na budowę dotyczących realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.07.2020 Informacja o wydaniu decyzji Nr 228/2020 z dnia 14.07.2020 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej polegającego na rozbudowie istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej operatora POLKOMTEL INFRASTRUKTURA Sp. z o.o. BT43896 Włocławek Ogniowa, na terenie dz. nr 1/1 obręb Włocławek KM 48 przy ulicy Ogniowej 7 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 30.04.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Szczegóły
Artykuł 31.03.2020 Informacja : Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31 marca 2020 r. wszczęto postępowanie, na wniosek złożony w dniu 11 marca 2020 r. (uzupełniony w dniu 23 marca 2020 r.) przez POLKOMTEL INFRASTRUKTURA Sp. z o.o. Szczegóły