Kultura fizyczna, sport, turystyka

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.12.2019 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 1 na realizację zadania publicznego w zakresie powierzania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej. Szczegóły
Artykuł 21.01.2019 Otwarty konkurs nr 1 na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Włocławek w roku 2019 Szczegóły
Artykuł 07.01.2019 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 1 na realizację zadania publicznego w zakresie powierzania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej Szczegóły
Artykuł 10.07.2018 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 3 na realizację zadania publicznego w zakresie powierzania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej. Szczegóły
Artykuł 11.05.2018 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 2 na realizację zadania publicznego w zakresie powierzania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej. Szczegóły
Artykuł 20.03.2018 Ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1 na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Włocławek w roku 2018. Szczegóły
Artykuł 28.12.2017 Ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1 na realizację zadania publicznego w zakresie powierzania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej. Szczegóły
Artykuł 08.08.2017 Ogłoszenia otwartego konkursu nr 2, na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Włocławek w roku 2017. Szczegóły
Artykuł 24.05.2017 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 2 na realizację zadania publicznego z zakresu powierzania upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Miasta Włocławek w roku 2017 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej. Szczegóły
Artykuł 17.03.2017 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 1 na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Włocławek w roku 2017. Szczegóły
Artykuł 29.12.2016 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 1 na realizację zadania publicznego w zakresie powierzania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej. Szczegóły
Artykuł 07.04.2016 Zarządzenie Nr 92/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert nr 1 na realizację zadania publicznego w zakresie powierzania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej. Szczegóły
Artykuł 17.02.2016 Otwarty konkurs ofert nr 1 na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej. Szczegóły